Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.766.195

Vymáhání dluhu zaplaceného ručitelem po ukončení insolvence dlužníka (úvěr staevbní spořitelny)

Odesláno: 
Otevřeno 613 x
1 odpověď
 
Dobrý den
1. můžů jako ručitel po zaplacení dluhu po dlužníkovi, který splnil oddlužení vymáhat v občanském právním řízení dluh který jsem po něm získal? Jde o stavební spořitelnu - úvěr na bydlení.
On jako úvěrovány vyhlásil bankrot a měl tedy přišla výzva k zaplacení dluhu po mě jako ručiteli. Jak zaplatím tento dluh, mužů tento dluh vymáhat po úvěrovánem, který měl tento dluh přihlášen v seznamu pohledávek v insolvenci?
2. Jakou výši dluhu mám zaplatit, když byl dluh ponéžen procentualně v insolvenci? Z čeho se to počítá? Popř. může vymáhat celý dluh? Jaké má právo stavební spořitelna? A jaké já po zaplacení dluhu dlužníka za kterého platím dluh já vůči úvěrovanému?
 
Dobrý den,
jako ručitel jste měl přihlásit svoji pohledávku za dlužníkem z titulu ručení do insolvenčího řízení. Dle zákona po splnění oddlužení osvobození od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Osvobození se dále vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu. V občanskoprávní řízení by pak dlužník mohl úspěšně namítat zánik Vaší pohledávky vůči němu. Stavební spořitelna naopak může část neuspokojené pohledávky dál vymáhat na Vás jako ručiteli, neboť ručitel rozhodnutím soudu osvobozen není.