Počet stránek ve webu: 43.161


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.528.258

Prodej nemovitosti dlužníkem před insolvencí, oddlužením, osobním bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 1224 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
ráda bych se informovala, zda je nutné před podáním návrhu o insolvenci nemovitost pouze PRODAT, nebo je možné jí "darovat", což je rychlejší.
Je dále prosím možné, že pokud jsem spoluvlastníkem ještě se dvěma rodinnými příslušníky nemovitosti, nebude má 1/4 použita jako výplata věřitelům? Pokud ano, jak by to případně v praxi fungovalo. pokud tam bydlí ti 2 další spolumajitelé...?
V případě prodeje další nemovitosti, kde jsem spolumajitelem (1/2) jsem se doslechla, že 30% z vyplacené částky po prodeji ještě před podáním návrhu do insolvence musím uhradit svým věřitelům, co je na tom pravdy?
I kdybych do insolvence nešla, vzniká na mé straně povinnost vyplatit věřitele 30%. Případně jak si částku vymůžou. pokud na to mají právo?
Děkuji
 
Dobrý den, především nemovitosti se před podáním insolvenčního návrhu vůbec nemusíte, bude pak však zahrnuta do majetkové podstaty, resp. Váš podíl na této nemovitosti. Pokud by schválil soud plnění oddlužení splátkovým kalendářem, a není-li Vaše nemovitost (podíl) zajištěna/y zástavním právem, nebude s ní nakládáno nijak a po skončení insolvnenčího řízení Vám zůstane. V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty by byla v insolvnenčím řízení nemovitost (podíl) zpeněžena/y. Spoluvlastnických podílů se insolvenční řízení netýká, jejich podíly zůstanou zachovány. Pokud svoje nemovitosti (podíl) prodáte, měla byste své dluhy uhradit z celého výtěžku tohoto prodeje, avšak nucena k tomu být nemůžete. Pokud tak neučiníte, věřitelé mohou podat odpůrčí žalobu a požadovat, aby soud převod dotčeného spoluvlastnického podílu prohlásil vůči nim za neúčinný; pokud by tak soud rozhodl, vůči věřiteli by platilo, že podíl nemovitosti je stále Váš a tato část majetku by byla zařazena do majetkové podstaty v případech uvedených výše.