Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.630.368

Dluhy přiřknuté soudem manželovi gamblerovi a vymáhání po nedlužící manželce

Odesláno: 
Otevřeno 842 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
během trvání manželství, jsem se zadlužil bez vědomí mé tehdejší ženy. Peníze byly použity na sázení, tudíž se nejednalo o uspokojování rodiných potřeb a i částky u některých z nich byly rozhodně nad rámec běžných potřeb. Z toho důvodu by se nemělo jednat o SJM, dle mého.
Posléze jsme se s manželkou rozvedli (05/2015) a vypořádali SJM. Tyto dluhy nebyly ve vypořádání uvedeny, protože ještě během rozvodu o nich žena nevěděla a já je tajil. Dověděla se o nich až z příchozích exekucí.
Exekuce byla uvalena na nemovitost nabytou v manželství (takže součást SJM). Proběhlo i soudní stání kde žena vyvracela že se jedná o dluh v SJM (výše uvedené důvody). Soud vyhrála a exekuce byla částečně zastavena (50 procentní podíl bývalé ženy).
2017 jsem podal návrh na povolení oddlužení, které mi bylo schváleno formou splátkového kalendáře. Jde mi o to, zda může některý z věřitelů i přesto všechno (rozvod, vypořádané SJM, má insolvence atd.) pořád ještě zkoušet vymoci dluhy po mé bývalé ženě. Popřípadě po pěti letech zbytek po mé insolvenci (nebude splaceno celých 100%). Je jasné, že vzhledem k tomu že tehdejší žena o žádném z nich nevěděla, není a nebyla nikdy nikde vedena jako spolužadatel, ručitel a podobně. Zajímalo by mne, jaká je praxe a jestli Vaše zkušenosti jsou spíše kladné, nebo záporné (vymáhají nebo ne).
Děkuji moc za Váš čas a odpověď.
 
Dobrý den, k Vašemu prvnímu dotazu: Obecně platí, že aktiva i pasiva jsou součástí sjm, pokud se neprokáže opak. Dále platí, že dohoda (rozhodnutí soudu) o vypořádání sjm má účinky jen mezi manželi a nikoliv vůči věřitelům Vámi uvedené dluhy. Není tak vyloučeno, že některý z Vašich věřitelů by se mohl domáhat úhrady dle Vašeho tvrzení výlučných dluhů po Vaší bývalé manželce a ona by musela prokazovat, stejně jako v případě, kdy byla postižena celá Vaše nemovitost, že dluhy její nebyly. Zkušenost je pak spíše taková, že věřitelé, zejména jde-li o rizikové půjčky, příliš neotálejí a ihned po splatnosti dluhu jej začnou vymáhat. Zde se jedná o dobu před rokem 2015, tj. již poměrně vzdálenou a předpokládám, že Vaše dluhy již jsou splatné. Pokud tak věřitelé nyní vymáhají dluhy po Vás, není příliš pravděpodobné, že jej budou vymáhat i po Vaší bývalé manželce, avšak vyloučit toto nelze, jak shora uvedeno. Na tom nic nemění insolvenční řízení vedené pouze proti Vám a ni fakt, že budete osvobozen od zbytku dluhů. Za dané situace opět nelze vyloučit, že Vaši neuspokojení věřitelé by se po skončení insolvence dožadovali uhrazení dluhu i po Vaší bývalé manželce a ona by se musela bránit, jak uvedeno výše. Zda k tomu dojde, nelze předjímat, obecně však platí, že čím větší instituce, tím víc možností a mají větší vůli dluhy vymáhat i v delším časovém období.