Počet stránek ve webu: 43.086


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.355.490

Exekuce na odstupné - může exekutor zabavit celé odstupné od zaměstnavatele?

Odesláno: 
Otevřeno 1076 x
1 odpověď
 
Může mi exekutor zabavit celé odstupné od zaměstnavatele? Pokud ano s čeho mám žít, když po celou tu dobu nedostanu od pracovního úřadu ani sociální správy peníze?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, dle současné judikatury (viz na např. rozsudek Nejvyššího soudu spis. zn. 21 Cdo 853/2016, ze dne 1. 12. 2016) platí, že „K odstupnému poskytovanému jednorázově při skončení pracovního poměru je při výkonu rozhodnutí (exekuci) srážkami ze mzdy třeba přistupovat jako k výplatě příjmu za několik měsíců poskytnutého najednou (předem) a srážky – obdobně jako při výplatě dlužné mzdy za několik měsíců najednou - vypočítat za každý měsíc období určeného podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, zvláště. Znamená to, že základní nepostižitelná částka se od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje. “ Jinými slovy, pokud exekutor vydá exekuční příkaz na srážky ze mzdy, postihne i odstupné, avšak část odstupného ve výši nezabavitelného minima krát počet násobků průměrné mzdy, za které dostanete odstupné, Vám musí zůstat právě proto, abyste měl po dobu, kdy nebudete dostávat podporu v nezaměstnanosti, apod. , z čeho žít.