Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.133.288

Exekuce na daňový bonus - musí zaměstnavatel zabavit celý bonus nebo jen část?

Odesláno: 
Otevřeno 981 x
1 odpověď
 
Mám zaměstnanou paní na minimální mzdu 12.200. Přišla na ní nepřednostní exekuce, s postihnutím daňového bonusu. Uplatňuje nezabavitelnou částku na manžela a na dvě vyživované děti. Její čistá mzda bez bonusu činí 10.858,- a daňový bonus 2.494,-. Moje otázka zní budu jí srážet celý bonus nebo jen třetinu částky, jako je to u dlužníků, kteří nemají bonusy?
Děkuji
 
Dobrý den, problematika daňového bonusu byla již řešena judikaturou a to následovně: dle rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11.5.2012 sp. zn. 3 VSOL 852/2011 se daňový bonus pro účely srážek ze mzdy nezapočítává do čisté mzdy povinného. Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 18.3.2013 sp. zn. 1 VSPH 241/2013 zase judikoval, že daňový bonus není dávkou určenou k výživě dítěte, ale je pouze nástrojem daňové optimalizace. Jelikož daňový bonus je příjmem povinného a zároveň se nejedná o plnění, které by bylo uvedeno v § 299 občanského soudního řádu a jež by bylo vyloučeno z exekučního postihu, je postihován jako jiná peněžitá pohledávka povinného za jeho zaměstnavatelem. Daňový bonus se proto ve prospěch exekuce srazí celý.