Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.494.085

Návštěva exekutora a nezletilé dítě doma - průběh exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 1069 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsme v tíživé situaci – s manželem máme několik exekucí na platy. Oba jsme řádně pracující a postupně exekuce splácíme.
Přesto se nám 2.3.2018 stalo, že k nám do bytu dorazil vykonavatel (od čekající exekuce v zástupu) a začal olepovat majetek. Shodou náhod jsme byli doma - nemoc. Jinak jsme běžně v dopoledních hodinách v zaměstnání. Bylo nám řečeno, že pokud bychom doma nebyli, může exekutor vylomit zámek a majetek odvézt.
Byt není náš, žijeme v pronájmu. Veškeré vybavení bytu máme zapůjčené – Smlouva o výpůjčce.
02.03.2018 jsme toto vykonavateli doložili, ale v případě, že on má právo na vstup do bytu bez naší přítomnosti - my nebudeme doma – 1. otázka: může nám majetek odvézt, přestože náš není?
A další věc – máme dvě děti (13 a 19 let student). Pokud jsou nemocné, zůstávají doma sami a léčí se. Mladší syn má zákaz někomu otevírat, pokud je doma sám. Zde se nabízí 2. otázka, jak má dítě danou situaci řešit, když má zákaz otevírání cizím lidem (nemá reagovat ani na zvonek – kromě příslušníků záchranných složek).
3. otázka: jakým způsobem potom exekutor postupuje? Jaká má práva? Vždyť dětem může způsobit doživotní psychické trauma – vloupání do bytu, narušení pocitu bezpečí.
4. otázka: jak můžeme my, jako rodiče, této situaci předejít? Jak můžeme své dítě ochránit, když ani nevíme, jestli a kdy někdo přijde?
Z našeho pohledu je to neřešitelná situace. Po dnešní návštěvě již máme obavy odejít z bytu, aby se dětem něco nestalo.
Prosíme o radu, zda máme obvolat exekutory (5. otázka), kteří jsou v zástupu na platě, a ještě se jim nic nezaplatilo? Abychom naopak tímto hovorem na sebe ještě neupozornili a nepoštvali je na sebe.
Připadá nám, že jsme jako lidé/dlužníci naprosto bez jakéhokoliv práva a exekutor může cokoliv. Rádi bychom platili více, ale kromě strhávání z platu máme domluvené i další splátkové kalendáře – snažíme se dluhy uhradit. Momentálně nám zbývá jako čtyřčlenné rodině 100, - Kč na den. Již není z čeho brát, jsme na dně.
Dnešní návštěva nás stála pracně ušetřené peníze mladšímu synovi na tábor a upsání se k splátkovému kalendáři na 1000, - Kč měsíčně (snažíme se, aby děti měly normální život, navzdory naším problémům a to na úkor nás rodičů – odříkáme si vše, co jde, kolikrát i základní potřeby). Pakliže přijde další exekutor, nemáme kam sáhnout.
Děkujeme Vám za odpovědi.
 
Dobrý den, k Vaší první otázce: exekutor (vykonavatel) na místě, kde má povinný uloženy své věci, nemusí zjišťovat vlastnictví těchto věcí a může je i odvézt, třetí osoba se musí bránit návrhem na vyškrtnutí věcí ze soupisu, v němž doloží své vlastnictví. Doporučuji požadovat vrácení věcí na místo odvozu, na což má třetí osoba ze zákona nárok. K otázce číslo dvě a tři: exekutor si může zjednat přístup do místa, kde může mít povinný z prokazatelných důvodů uloženy své věci. V případě, který popisujete, bych doporučovala Vašemu synovi informovat Vás jako rodiče, abyste mohl Vy či Vaše manželka s exekutorem začít komunikovat, a vyčkat Váš návrat. Upozorňuji, že v extrémním případě může exekutor (vykonavatel) vstoupit do místností, kde má věci povinný, i za pomocí zámečníka. Pokud by však sdělil Váš syn exekutorovi, že čeká na Váš příjezd a Vy byste ho obratem informoval, rozumný exekutor (vykonavatel) na Váš příjezd vyčká, neboť se nebude vystavovat nebezpečí podání stížnosti z Vaší strany a zvyšování nákladů. K otázkám číslo 4 a 5: Záleží na vůli exekutora, jakým způsobem povede exekuci, neboť je k tomu takto zákonem oprávněn. Můžete exekutora informovat, jak uvádíte, avšak na to nemusí nijak brát zřetel; vždy záleží na každém z exekutorů, jak bude postupovat, univerzální rada na to, jak se zachovat, není. Jak jsem uvedla výše, doporučuji určitě instruovat děti, aby Vás případně neprodleně informovali a následně se s exekutorem musíte dohodnout Vy. Zpravidla budou čekat Vašeho příchodu a nebudou se k Vám do bytu dobývat, neboť je to spojeno s dalšími náklady, které pak musí exekutor vymáhat na Vás a neslučuje se to se zákonným požadavkem hospodárnosti řízení. K Vašemu poslednímu dotazu či sdělení, prostředky či majetek Vám může zabavovat jen exekutor, který je „první“ v pořadí. Ostatní exekutoři mohou Váš majetek zajistit, ale nemohou ho prodat. To se týká i Vašich peněžních prostředků. Rada na závěr: pokud své dluhy splácíte, jak můžete, v případě, že Vás nutí vykonavatel zaplatit peněžní prostředky, které máte na potřeby např. Vašich dětí, nenechte se zastrašit, nic neplaťte, a naopak sdělte, že si na postup vykonavatelů exekutora budete stěžovat. Praktiky některých vykonavatelů (zejména EÚ Přerov) jsou na hranici zákonnosti a nemusíte si nechat všechno líbit.