Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.132.506

Nastěhování osoby blízké s exekucí a zřízení trvalého pobytu, byliště - hrozí exekuce věcí majitele bytu, domu, nemovitosti?

Odesláno: 
Otevřeno 320 x
1 odpověď
 
Tchýně má dvě exekuce. Jednu ji strhávají z důchodu, druhá je v pořadí a proto čeká, až bude první splacená.
Tchýně má trvalý pobyt hlášený u syna v bytě. Ten ale byt bude prodávat. Teď řešíme, kde přihlásit tchýni k trvalému pobytu. Celé roky bydlí v domě u druhého syna - u nás. Je příliš riskantní ji tu hlásit trvalý pobyt, když první exekuce se splácí? Může k nám přijít exekutor a zabavit nám majetek? Podotýkám, že tchýně nemá vůbec žádný majetek.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, k Vašemu prvnímu dotazu: pokud má Vaše tchyně více exekucí, je pravděpodobné, že exekuce druhá (či další) v pořadí může být vedena i prodejem movitých věcí, neboť srážkami z příjmu-důchodu lze splácet vždy jen jednu exekuci a oprávněný v jiných řízeních by mohl požadovat po exekutorovi, aby vymáhal jeho pohledávku jiným způsobem, například prodejem movitých věcí. Dále, majetek osoby, která není povinnou v exekučním řízení (tedy Vás), nelze zpeněžit pro uspokojení pohledávky věřitele povinného. Avšak pokud bude mít Vaše tchyně jako povinná v exekučním řízení trvalé bydliště na Vaší adrese, může mít exekutor (oprávněně) za to, že povinná má nebo může mít své věci na této adrese a může přijít zajistit tyto věci na Vaši adresu. Zabavit, resp. prodat sice pak může pouze věci dlužníka, jak jsem uvedla, avšak na místě exekutor nemusí zjišťovat, zda věci zde se nacházející vlastní dlužník či někdo jiný, a zajistit je může. Pak byste se případně museli bránit návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu a doložit exekutorovi vlastnictví zajištěných věcí.