Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.834.082

Přihlášení pohledávky věřitele exekutorem do insolvence - povinnost nebo dobrá vůle exekutora?

Odesláno: 
Otevřeno 268 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2009 odcházela nájemníce z mnou pronajímaného bytu a neuhradila vše co měla. Podepsali jsme dohodu o uznání dluhu, ale nesplatila nic. Ve smlouvě jsem měl rozhodčí doložku a tak rozhodčí soud rozhodl o zaplacení tohoto dluhu.
Předal jsem toto k exekuci a čekal, že se mi alespoň něco vrátí. Exekutor to zkoušel několika způsoby, ale nebylo kde brát. Když jsem po nějaké době volal exekutorovi jak to vypadá, tak mi bylo řečeno že paní je v insolvenci (od června 2015) a já se k této insolvenci nepřihlásil a tak asi nic nedostanu.
Rád bych se zeptal zda-li je postup exekutora v pořádku, že nepřihlásil mou pohledávku do insolvenčního řízení?
Děkuji.
 
Dobrý den,

postupu soudního exekutora v tom, že Vaši pohledávku nepřihlásil, správný byl.
Soudní exekutor totiž ze zákona není oprávněn pohledávku věřitele (oprávněného) do insolvenčního řízení přihlásit; přihlášku pohledávky může podat pouze věřitel sám.
U některých exekutorských úřadů však bývá zvykem, že věřiteli (oprávněnému) oznámí, že lustrací v insolvenčním rejstříku zjistili, že bylo zahájeno insolvenční řízení na dlužníka. Žádný zákon jim však toto nepředepisuje.