Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.768.588

Exekuce pro neuhrazení soudního poplatku

Odesláno: 
Otevřeno 421 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Byla na mne vyhlášena exekuce z důvodu neuhrazení soudního poplatku.
Já, jako povinný, jsem podal návrh na zastavení exekuce proti spol. Home Credit a to z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky. Byl jsem městským soudem v Brně vyzván, abych podal žalobu na zrušení rozhodčího nálezu. To jsem učinil. Posléze jsem byl vyzván k úhradě zmíněného poplatku, to jsem už ale neprovedl. Mezitím jsem obdržel usnesení krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě, že soud nevidí důvod čekat na výsledek žaloby na zrušení rozhodčího nálezu a exekuci jako takovou zrušil z důvodu, že oprávněnou k exekuci předložený rozhodčí nález není v důsledku neplatnosti rozhodčí doložky způsobilým exekučním titulem. Náklady exekuce přiřkl hradit Home Creditu.
Městský soud v Brně ale na úhradu soudního poplatku mnou trvá a již ho vymáhá i exekučně a to z odůvodněném, že jde o jiné řízení, ve kterém jsem neuspěl (soud řízení pro nezaplacení poplatku zrušil) a jako ten, kdo zastavení řízení způsobil, měl bych poplatek a další i exekuční náklady hradit já.
Je, prosím, postup Městského soudu v Brně správný a lze se proti němu účinně bránit?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, dotčené řízení bylo zahájené k Vašemu návrhu, v jehož důsledku Vám dle ust. § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích vznikla poplatková povinnost. Ta však nezanikla, i když bylo řízení pro neuhrazení soudního poplatku zastaveno. Z uvedeného lze dovodit, že dotčený soud vymáhá neuhrazený soudní poplatek oprávněně, a to i v exekuci, proti níž se jinak lze obecně bránit návrhem na její zastavení s uvedením důvodu, dle něhož má povinný za to, že exekuce má být zastavena.