Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.141.770

Schválení insolvence a přepadnutí půjček jen na jednoho z dlužníků (bývalí manželé)

Odesláno: 
Otevřeno 311 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Insolvence a přepadnutí půjček u partnera na toho druhého (rozvedení). Může se to stát? Jak zabránit tomu aby závazky u osoby, která si podala insolvenci nepřepadly na toho druhého?
Mí rodiče, se rozvedli před rokem a 8 měsíci, jeden z partnerů např (A) se zadlužil a finančně to nezvládal, teď chtěl si podat insolvenci která byla následně zamítnuta z důvodu jedné společné závazky, ve které figurují oba (Hypotéka), jinak nemají žádné společné zázvaky. Právník partnera (B) řekl, že pokud si tento partner přepíše hypotéku jen na sebe, tak u insolvence dluhy partnera (A) přepadnou i na partnera (B). Paní která se zabývá inslovencí zase tvrdí opak. Není ještě uděláno majetkové vyrovnání.
Moje otázka zní: 1) Je možné, že tyhle dluhy můžou u schválení insolvence přepadnout na druhého rozvedeného manžela (B)? ˇBuď 30% nebo zbylých 70%? Můžou v budoucnu přepadnout i na děti? Nebo jak zajistit, pojistit se, chránit, aby když se převede hypotéka a druhý partner si podá insolvenci, splácel dluhy jen on a nikdo jiný? (Nějaké prohlášení pisemné, že dluhy si vzal jen pro vlastní potřebu? ). Děkuji za odpověd a přeji pěkný den.
 
Dobrý den,

v případu Vašich rodičů je stěžejní, zda měli společné jmění manželů anebo jej měli upraveno (vyloučeno).

Pokud nebylo jejich společné jmění nijak upraveno, odpovídají za všechny závazky vzniklé v době manželství oba (bývalí) manželé společně a nerozdílně. Tedy neuhradí-li dluh jeden z manželů, odpovídá za jeho splnění ve zbylé části druhý z manželů.
Případná dohoda o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu má účinky pouze mezi samotnými manželi. Aby měla účinek i vůči věřiteli, musel by s ní vyslovit souhlas.

„Přepadnout“ dluhy na děti nemohou – leda, že by v rámci dědického řízení přijaly dědictví po zemřelém rodiči bez uplatnění výhrady soupisu. V tom případ ručí za dluhy příslušného zemřelého rodiče v plném rozsahu.