Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.071

Insolvenční správce zabavil životní minimum a nemocenskoou - jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 315 x
1 odpověď
 
Mám velký problém se správcem insolvence JUDr. Jan Kubálek v roce 2014 mi bylo schváleno soudem oddlužení a v
listopadu 2014 jsem celý dluh jednorázově zaplatila,
jelikož jsem podala ukončení nebylo to možné díky
p. Vaňkové která neuhradila soudu poplatek, ale pak se
vše urovnalo. Přesto mi právě insolvenční správce odebíral z výdělku velké částky aniž by mě informoval komu to šlo na dotaz nereagoval. Nyní mi odebral i nemocenskou a mé životní mimimum a já nevím za co mám tedy žít. Nikdy takový problém nebyl a správce na nic nereaguje pomůžete co dál? Děkuji.
 
Dobrý den,

jelikož jste totožný dotaz zaslala i Vašemu insolvenčnímu soudu spolu s předložením emailu České správy sociálního zabezpečení, v tomto případě bych vyčkala zejména reakce samotného soudu ve věci.

Z Vašeho spisu vyplývá, že přihláška paní Vaňkové byla soudem pravomocně odmítnuta dne 11.09.2015; tato pohledávka se tedy do řízení nezahrnuje.
Ze spisu zároveň vyplývá, že v listopadu 2014 byla na účet majetkové podstaty uhrazena částka 44 414, - Kč: tato byla rozvržena tak, že správci bylo na odměně vyplaceno 5 445,00 Kč (za pět měsíců: od zjištění Vašeho úpadku v červenci 2014 do října 2014, ve kterém bylo schváleno Vaše oddlužení), část byla vyplacena poměrově věřitelům 1 až 3 a část byla deponována z důvodu nejasnosti osudu pohledávky paní Vaňkové. Následně deponovanou částku správce rozpočetl v říjnu 2015, když část použil na úhradu své odměny (na toto měl nárok) a část použil poměrově na úhradu dluhu věřitelům.
Ze správ zveřejněných v insolvenčním rejstříku vyplývá, že věřitelé byly dosud uspokojeni co do výše cca 72 % jejich dluhů, tedy dluh není plně uhrazen. Srážky z nemocenské v roce 2016 činili pouze okolo několika málo stokorun měsíčně.

Pokud byla nyní postižena nemocenská v plném rozsahu, požádejte písemně o vyplacení nezabavitelné částky z tohoto příjmu; insolvenční správce by v takovém případě měl jednat obratem.
Česká správa sociálního zabezpečení postupovala správně, jelikož ve výroku V. usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je uvedena povinnost plátce mzdy a jiného příjmu celou částku zasílat k rukám insolvenčního správce.