Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.494.101

Vymáhání nákladů exeukce u velmi starého dluhu (2005) z SPT Telecom

Odesláno: 
Otevřeno 476 x
1 odpověď
 
2005 mi vznikl u SPT Telecom dluh. V roce 2006 mi přišel exekuční příkaz zaplatit a já dluh zaplatil cca 4.500Kč, nic víc tam nebylo. Co si napsali to jsem uhradil, dnes (17.01.2018) mi přišlo že exekuci přebírá nějaký další exekutor a že mám uhradit náklady exekuce 21.761 Kč, exekutorský úřad Přerov Mgr. Mohyla. Co s tím když se ozvali po tolika letech a chtějí 4x víc než byl dluh u SPT Telecom?
 
Dobrý den, doporučuji si předně zjistit telefonicky u původního exekutora, zda jste ve Vámi zmiňované exekuci skutečně vše uhradil a exekuce byla skončena vymožením či zda jsou vymáhány např. ještě její náklady a proč až nyní. Pokud již není možné exekutora konstatovat (např. z důvodu skončení jeho činnosti), obraťte se telefonicky na Exekutorský úřad Přerov vedený Mgr. Mohylou, aby Vám vysvětlili, o jaké původní exekuční řízení a neuhrazený dluh na nákladech exekuce se jedná a proč jsou náklady tak vysoké. Určitě byste měl obdržet rozhodnutí nazvané Příkaz k úhradě nákladů exekuce, proti němuž se můžete bránit do 8 dnů od doručení podáním námitek např. proto, že je výše nákladů neúměrná, apod. Také můžete podat stížnost dohledovému orgánu, Ministerstvu spravedlnosti ČR, kde můžete poukázat na neúměrnou délku exekučního řízení a opět případně na neúměrně vysoké náklady exekuce. Dohledový orgán následně musí věc ex offo vyšetřit a shledá-li pochybení, vyzve exekutora k nápravě.