Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.833.978

Oprávněnost exekuce - pošta, pošťačka tvrdí, že si dlužník přebírá poštu na kontaktní adrese, trvalý pobyt má na úřadě

Odesláno: 
Otevřeno 419 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
má dcera nemá u mě stálé bydliště a exekutor mi hrozí odebráním majetku na základě tvrzení, že si na mé adrese podle sdělení České pošty vyzvedává poštu.
Dcera má bydliště na městském úřadě (tzv. bezdomovecký trvalý pobyt) a poštu si vyzvedává tam. Pokud jsem měla jakoukoliv poštu ve schránce, vracela jsem ji na přepážku, nebo posílala zpět.
Někdy převzala poštu moje maminka, ale i tu jsem vracela na poště a důrazně žádala, aby mi nedávali cizí korespondenci. Exekutora toto vůbec nezajímá.
 
Dobrý den, v daném případě bych Vám doporučila sdělit písemně České poště, aby zásilky Vaší dcery nezasílala Vám, neboť u Vás nebydlí a poštu si vyzvedává na městském úřadě. Kopii dopisu České poště s dokladem o jeho dodání následně zašlete exekutorovi se sdělením, že Vaše dcera u Vás nežije a nemá u Vás uložené žádné své věci. Pokud byste znala současnou adresu místa pobytu dcery, exekutorovi ji sdělte. Pokud i přes tato opatření u Vás exekutor učiní soupis majetku s odůvodněním, že se domnívá, že u Vás dcera své věci má, musíte se následně bránit návrhem na vyškrtnutí těchto věcí ze soupisu s doložením jejich vlastnictví. Současně bych následně doporučovala podat na takový postup exekutora stížnost u dohledového orgánu (MS ČR), neboť exekutor je povinen prokázat zákonnost svého počínání a v případě zjištění pochybení musí zjednat nápravu.

 
Takže - přestože mám potvrzení z MÚ o zrušení trvalého bydliště, exekutor mi majetek zabavit může? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, pokud bude mít exekutor odůvodněně za to, že Vaše dcera má nebo může mít u Vás uloženy movité věci (např. bude mít svědecky zjištěno, že se dcera u Vás častěji zdržuje), nelze vyloučit, že bude chtít vstoupit do do Vašeho bytu za účelem soupisu věcí, o nichž bude mít za to, že patří Vaší dceři.