Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.766.114

Nepřiměřené náklady exekuce - dluh 160.000 Kč, náklady exekuce a úroky 270.000 Kč

Odesláno: 
Otevřeno 214 x
1 odpověď
 
dobrý den.
Dne 22.3.2011 jsem si vzal úvěr u KB 100 000 Kč.
Dne 16.3.2012 jsem si vzal u KB kreditní kartu na 60.000 Kč, kterou jsem vyčerpal.
Vše jsem splácel až do konce roku 2013, kdy jsem přišel o práci.
Dne 11.4.2013 mi bylo oznámeno postoupení dluhu exekutorovi.
Od této doby jsem exekučně zaplatil cca 150 000 Kč.
3.1.2018 jsem si telefonicky ověřil u exekutora, že částka, která je k uhrazení činí cca 270.000 Kč.
Je to v pořádku? Nejde o protiprávní postup?
Pokud ano jak mam postupovat?
Děkuji.
 
Dobrý den,

z Vašeho popisu nejsem schopna určit, zda je či není exekutorem sdělená částka oprávněná či nikoliv, avšak všeobecně se mi nejeví jako nepřiměřená.

Obecně však platí, že úroky z prodlení jsou účtovány až do úplného splacení dluhu. Pokud bychom vzali průměrnou úrokovou sazbu za poskytnutí úvěru a kontokorentu ve výši 18 % ročně spolu se zákonným úrokem z prodlení (nyní ve výši 8,25 % ročně), jen úroky od roku 2013 do roku 2018 by činili přes 200 tisíc korun; k tomu náhrada nákladů nalézacího řízení a náhrada nákladů exekučního řízení.

V nalézacím rozsudku soudu najdete částky, které jsou vymáhány a jaká je výše (resp. výpočet) příslušenství.