Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.761.012

Zastavení exekuce se souhlasem věřitele a exekuce na plat, mzdu, výdělek dlužníka

Odesláno: 
Otevřeno 445 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2017 jsem měla exekuci, která byla soudem zastavena, jelikož byly dopisy zaslány na špatnou adresu. Oprávněný se zastavením souhlasí, pouze nesouhlasí s placením nákladů řízení, proto se odvolal. Tímto vzniklo, že zastavení nenabylo právní moci. ¨V zaměstnání mi i nadále sthávají peníze, ale můj právník mi tvrdí, že nemohou, jelikož se zastavením exekuce oprávněný souhlasil. Takže nevím kde je pravda a také bych ráda věděla, jestli je nějaká možnost proplacení nemalých peněz za právníka, když chyba nenastala u mne, ale u chybného zaslání dopisu. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, pokud se oprávněný odvolal jen do výroku o nákladech exekuce, nabyl výrok o jejím zastavení právní moci. Zaměstnavatel však musí provádět srážky ze mzdy, dokud mu není doručeno zrušení exekučního příkazu. Doporučuji se proto obrátit na exekutora se žádostí o zrušení exekučního příkazu srážkami ze mzdy a vyplacení sražených částek, které má případně na svém účtu. Úhradu Vašich nákladů na právní zastoupení nelze v usnesení o zastavení žádat po oprávněném, pokud zastavení exekuce nezavinil, avšak dle současné judikatury ani po exekutorovi jako vykonavateli státní moci. Lze však z tohoto důvodu žádat po státu náhradu majetkové újmy, pokud zavinění nastalo na straně orgánu vykonávajícího státní moc (stát, soudní exekutor).