Počet stránek ve webu: 43.086


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.351.458

Průběh prodeje nemovitosti s exekuční plombou na část bytu, domu - spoluvlastník podílu má exekuci

Odesláno: 
Otevřeno 744 x
1 odpověď
 
V prosinci 2017 jsme zdědili se sourozenci nemovitost, ale jeden z nás má exekuci. Dědili jsme 4 rovným dílem, takže každý 1/4.
Na nemovitost máme kupce, ale nevíme jak dále postupovat kvůli omezení vlastnického práva (dále je v KN napsáno Exekuční příkaz k prodeji a jméno na koho ta exekuce je uvalena). A když se nemovitost prodá, tak jen 1/4 peněz půjde exekutorům? Děkuji moc za odpověď
 
Dobrý den,

exekučním příkazem je postižena právě ta ¼ nemovitosti, která patří sourozenci, na kterého je vedena exekuce. Pokud by došlo k exekutorské dražbě, tak bude dražena právě tato ¼, když soudní exekutor nemá právo nakládat k ostatními ¾ nemovitosti.

V tomto případě je vhodné oslovit příslušného soudní exekutora s tím, že hodláte nemovitost prodat jako celek. Zákon předpokládá možnost, podle níž může dlužník svou nemovitou věc prodat se souhlasem věřitele mimo dražbu. Dlužník však nesmí čelit více než jedné exekuci, s prodejem mimo dražbu musejí souhlasit všichni věřitelé a soudní exekutor a kupní cena musí být složena k rukám soudního exekutora na úhradu dluhu.
Pokud by tento způsob nebyl možný, nezbývá, než aby některý ze sourozenců zúčastnil dražby podílu na nemovitosti a tyto vydražil. Spoluvlastníci nemovitosti mají k dražené nemovitosti od 01.01.2018 opětovně zákonné předkupní právo. Jeho uplatnění má však pouze výhodu při účasti spoluvlastníka na dražbě a případného shodného podání. V takových případech se vydražitel určuje losem, pokud však shodné podání učinila i osoba oprávněná z předkupního práva, udělí se jí příklep nejprve této osobě.