Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.660.745

Poplatek za prodloužené studium na VŠ, vysoké škole - exekuce, exekuční vymáhání dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 597 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám dotaz ohledně mé exekuce (jsem tedy v pozici povinného). 9.12.2017 jsem si na poště vyzvedla dvě zásilky do vlastních rukou – jeden z nich obsahoval Exekuční příkaz a druhý Příkaz k úhradě nákladů exekuce. Jak jsem z dopisů zjistila, exekuce byla nařízena na základě neuhrazení poplatku za delší studium na FF UK, a to za období od 20.9. 2008 do 19.3. 2009, což mě po takové době velice nepříjemně překvapilo, protože jsem si žádného dluhu nebyla vědoma. Předpokládám, že k tomu došlo tak, že jsem se v červnu 2010 přestěhovala, takže je pravděpodobné, že upomínky chodily na moji původní adresu. Nemůže být i přesto dluh promlčen? Pročítala jsem si odpovědi různých bezplatných právních poraden na toto téma, a ne vždy byli odpovídající zajedno, zda je promlčecí lhůta v případě školného 3 roky či deset let; protože se v problematice neorientuji, nejsem si též jistá, zda je z právního hlediska nějaký rozdíl mezi soukromou a veřejnou VŠ. V případě, že již došlo k promlčení, jakým způsobem se podává žádost o zastavení exekuce?

Předem děkuji za odpověď.

P. S. : stejný dotaz jsem již dnes (12.12.2017) zkoušela odeslat, ale přerušilo se mi načítání stránky. Pokud jste jej již dostali, velice se omlouvám.
 
Dobrý den,

totožnou problematiku řešili již kolegové v září 2016, přičemž osobně se kloním ohledně promlčecí doby k jejich názoru, tj. 10leté promlčecí lhůtě. Článek na téma „Promlčecí doba poplatku za delší studium na veřejné vysoké škole? “ naleznete zde: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/nezarazene-dotazy/28536-promlceci-doba-poplatku-za-delsi-studium-na-verejne-vysoke-skole.html

Rozhodnutí FF UK o vyměření poplatku za delší studium je exekučním titulem je dle ust. § 40/1 písm. e) exekučního řádu, tzn. že pro vymožení poplatku za delší studium nemusí veřejná vysoká škola podávat k soudu žalobu, nýbrž se může obrátit přímo na exekutora.

S ohledem na Vámi uvedená data mám za to, že promlčení poplatku za delší studium dosud nenastalo.

Doporučuji však požádat FF UK o předložení rozhodnutí, kterým Vám byl poplatek za delší studium vyměřen, a to spolu s dodejkou /vrácenou obálkou, pokud se Vám nepodařilo rozhodnutí doručit.

Pokud Vám v roce 2009 FF UK doručovala rozhodnutí na adresu tehdy trvalého bydliště anebo na adresu, kterou jste univerzitě sdělila jako doručovací, Vaše obrana proti nařízené exekuci nemusí být úspěšná.