Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.064

Sponzorování dlužníka v insolvenci darovací smlouvou - povinnosti dárce, sponzora

Odesláno: 
Otevřeno 916 x
2 odpovědi
 
Byl jsem osloven abych pravidelným měsíčním vkladem sponzoroval bratra, který nemá dostatečný příjem aby, aby mu bylo umožněno insolvenční řízení.
Jaké povinnosti z tohoto pro mě vyplývají, zavazuji se takto k povinnosti a nebo můžu kdykoliv od sponzorování odstoupit?
 
Byl jsem osloven abych pravidelným měsíčním vkladem sponzoroval bratra, který nemá dostatečný příjem aby , aby mu bylo umožněno insolvenční řízení. Jaké povinnosti z tohoto pro mě vyplývají, zavazuji se takto k povinnosti a nebo můžu kdykoliv od sponzorování odstoupit?
 
Dobrý den,

insolvenční zákon umožňuje, aby dlužník v případě, že jeho příjem nedostačuje k tomu, aby předpoklad uspokojení věřitelů dosahoval alespoň zákonem požadovaných 30 % pohledávek, si zajistil tzv. náhradní příjem, a to uzavřením darovací smlouvy (smlouvy o darování podpory) anebo smlouvy o důchodu.

Darovací smlouvu či smlouvu o důchodu (záleží, jak jste smlouvu nazvaly) je možné po dohodě smluvních stran jako každou jinou smlouvu ukončit; je nutné, aby dohoda stran o ukončení darovací smlouvy či smlouvy o důchodu obsahovala úředně ověřené podpisy obou smluvních stran a datum jejího ukončení bylo alespoň stejné s datem úředního ověření podpisů smluvních stran.

Pokud byste však darovací smlouvu uzavřeli tzv. naoko s tím, že finance si bude posílat sám dlužník (Váš bratr) a on je neposílal, resp. nikdy posílat nezačal, můžete se oba (a zejména dlužník) dopustit trestního činu podvodu.