Počet stránek ve webu: 43.068


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.328.476

Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu - nereagování exekutorem na návrh majitele věcí

Odesláno: 
Otevřeno 653 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Prosím jak postupovat pokud exekutor neodpoví na můj návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu do 15 dnů?
Ppostačí mi jako důkaz dodejka?
Děkuji
 
Dobrý den, uvedená lhůta dle ust. § 68 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. , exekučního řádu je lhůtou procesní, se kterou zákon nespojuje právní následky při jejím nedodržení. Vzhledem k zákonnému požadavku efektivnosti řízení by však měl soudní exekutor lhůty stanovené v zákoně dodržovat. Doporučila bych Vám zaslat soudnímu exekutorovi písemnou žádost o vydání rozhodnutí s přiloženou doručenkou (její kopií) s odkazem na shora uvedené ustanovení exekučního řádu. Pokud by soudní exekutor přesto nekonal, lze například využít institut podání stížnosti na postup soudního exekutora dohledovému orgánu, tedy Ministerstvu spravedlnosti ČR s požadavkem, aby soudní exekutor jednal dle zákona.