Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.245.803

Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu - nereagování exekutorem na návrh majitele věcí

Odesláno: 
Otevřeno 307 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Prosím jak postupovat pokud exekutor neodpoví na můj návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu do 15 dnů?
Ppostačí mi jako důkaz dodejka?
Děkuji
 
Dobrý den, uvedená lhůta dle ust. § 68 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. , exekučního řádu je lhůtou procesní, se kterou zákon nespojuje právní následky při jejím nedodržení. Vzhledem k zákonnému požadavku efektivnosti řízení by však měl soudní exekutor lhůty stanovené v zákoně dodržovat. Doporučila bych Vám zaslat soudnímu exekutorovi písemnou žádost o vydání rozhodnutí s přiloženou doručenkou (její kopií) s odkazem na shora uvedené ustanovení exekučního řádu. Pokud by soudní exekutor přesto nekonal, lze například využít institut podání stížnosti na postup soudního exekutora dohledovému orgánu, tedy Ministerstvu spravedlnosti ČR s požadavkem, aby soudní exekutor jednal dle zákona.