Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.142.834

Anonymizace spisu insolvence, oddlužení - citlivé osobní údaje

Odesláno: 
Otevřeno 435 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v současné době jsem v Insolvenčním řízení, které dosud není ukončeno z důvodu probíhajícího incidenčního sporu.
Vzhledem k tomu, že je celá částka insolvence i vč sporné částky již uhražena na účet insolvenčního správce, k ukončení brzy dojde.
Tedy v insolvenčním řízení jsem od března 2016, splátkový kalendář mám od června 2017. Splátkový kalendář pro uhrazení celé insolvence skončil k listopadu 2017.
Můj dotaz směřuje k anonymizaci části spisu a to pro to, že jsou v něm obsaženy velmi citlivé údaje ohledně mé trestní minulosti.
Žiji už několik let normálním běžným životem a takto chci žít napořád. Veřejná přístupnost takových informací mě však může dosti výrazně poškodit, zejména v práci. Vzhledem k tomu, že záznam v insolvenčním rejstříku budu mít ještě 5 let po skončení insolvence se ptám, zda je nějaká možnost anonimizace takto citlivých údajů. Vzhledem k tomu, že pro další účel insolvenčního řízení nejsou nijak podstatné, myslím si, že cesta být může.
Měl bych veliký zájem o vypracování žádosti o anonimizaci k soudu. Samozřejmě počítám s tím, že za to zaplatím.
O.
 
Dobrý den,

dle ust. § 422 insolvenčního zákona je možné, aby soud na žádost rozhodl, že některé osobní údaje v rejstříku znepřístupní. Údaje o trestní minulosti dlužníka však nejsou údaji osobními, nadto v situaci, kdy dlužník o povolení oddlužení sám požádá s vědomím toho, že insolvenční rejstřík je rejstříkem veřejným.

Domnívám se však, že ve Vašem případě se nejedná o tuto situaci, když dokumenty o Vašem odsouzení a výkonu trestu odnětí svobody jste soudu předložil Vy. Nadto soud podstatnou část takových dokumentů anonymizoval (údaje o odsouzení ve výpisu z rejstříku trestů, části potvrzení vězeňské správy aj.).

Zároveň již soud o Vašem návrhu na anonymizaci části spisu dne 27.07.2016 rozhodl a návrh na anonymizaci části spisu zamítl.
V tomto ohledu mám za to, že názor soudu byl správný, když není zveřejněno ani žádné samotné trestní rozhodnutí.