Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.970

Exekuce řidičáku, řidičského průkazu kvůli neplacení výživného, alimentů a vrácení ŘP po zaplacení dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 1055 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Matka naší dcery na mě podala exekuci za nedoplatek výživného. Exekutor rozhodl o pozastaveni řidičského průkazu, tedy ŘP neboli přesněji řidičského oprávnění.
Matce jsem dlužné výživné uhradil osobně do rukou, vše jsme potvrdili podpisem. Dlužné výživné jsem uhradil a je to důvod pro zastavení exekuce a vrácení řidičského průkazu a oprávnění.
Matka zaslala exekutorovi zprávu o zaplacení na email, což mi bylo řeceno i telefonicky s exekutorským úřadem.
Poté jsem obdržel dopis od exekutora, že mám předložit potvrzení o tom, že potřebuji ŘP neboli řidičský průkaz ke své práci a že mi pak řidičské oprávnění nechá obnovit.

Jak je možné, že toto požadují, když jsem dluh matce zaplatil? Telefonicky mi dvakrát řekli, že mi ŘP obnoví, jakmile dluh zaplatím.
Může mi exekutor držet ŘP do doby než zaplatím odměnu exekutorovi?
Nebo mám za povinnost napsat úředně dopis, že já jsem dluh již zaplatil? Nutno podotknout, že se tak stalo do týdne po obdržení dopisu o exekuci.
Předem děkuji za případné rady.
 
Zdravím Vás, pokud je dluh vymáhán exekučně, je nutné uhradit nejen dlužné či běžné výživné, ale rovněž i odměnu a náklady exekutora. Ohledně pozastavení řidičského oprávnění, je skutečně nutné doložit i to, že řidičský průkaz potřebujete k výkonu povolání, neboť je možné, že exekutor může ještě nějakou dobu vymáhat i běžné výživné. Proto je možné se po úhradě nákladů a odměny exekutora dohodnout i s matkou Vaší dcery, aby k exekutorovi zaslala návrh na zastavení exekuce přímo ona, protože výživné již bylo zcela uhrazeno a ona již na dalším exekučním vymáhání výživného netrvá.