Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.070.161

Exekuce v místě bývalého trvalého bydliště a sídla firmy - může zde exekutor zabavovat věci?

Odesláno: 
Otevřeno 363 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
exekučního příkaz: dnes (17.11.2017) přítel dostal exekuční výzvu s tím že má buď zaplatit dluh ve výši 18.954 Kč, nebo přijdou zítra (18.11.2017) a zabaví mi věci. Přítel nemá na místě žádné věci a nemá tam ani trvalé bydliště.
Exekutor mu řekl, že když mu na místo bývalého bydliště chodí korespondence, a má na místě sídlo podnikání, může a má právo exekutor vyklidit vše movité. Je to dům ve kterém bydlím já a mé 3 děti. Přítel se v místě bydliště nezdržuje. Co může exekutor zabavit? Nebo mohu se já nějak bránit? Vše movité co máme v bytě je majitele (pronajímatele). Děkuji za pomoc a radu s pozdravem Michaela V.
 
Zdravím Vás, exekutor má pravdu v tom, že pokud má v domě povinný sídlo podnikání, tak sem může exekutor vstoupit za účelem provedení exekuce, ale zabavovat by měl pouze věci sloužící k podnikání, tedy pokud zde povinný nebydlí. Pokud jde o Vás, Vy nejste povinná, Vám by exekutor neměl nic zabavit, tedy teoreticky. V praxi jw to však mnohem složitější, neboť budete muset exekutorovi doložit, že věci, které exekutor hodlá zabavit jsou Vaše, a to doklady, kterými jsou faktura, dodací a záruční listy, smlouvy. Pokud tyto doklady nemáte je možné, že exekutor tyto věci skutečně zabaví a Vy nebo vlastník těchto věci budete nuceni k exekutorovi, který tyto věci zabavil podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu dle ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu, kde bude nutné popsat, kdy jste se jako vlastník zabavených věcí o zabavení svých věcí dozvěděla a že tímto podáváte návrh na vyškrtnutí zabavených věcí ze soupisu, kdy zabavené věci bude nutné popsat tak, aby nebyly zaměnitelné s jinými zabavenými věcmi a současně bude nutné doložit úředně ověřené kopie dokladů, o tom, že zabavené věci nepatří povinnému, ale Vám či pronajímateli, který rovněž musí sám podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Jen dodávám, že návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu je nutné podat do 30 dní ode dne, kdy se vlastník zabavených věcí dozví o jejich zabavení. Proto Vám doporučuji i co nejdříve kontaktovat i pronajímatele bytu a op všem jej informovat. Závěrem uvádím, že ani povinnému nelze zabavit vše, věci, které nelze zabavit ani povinnému jsou výslovně upraveny v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.).