Počet stránek ve webu: 43.161


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.528.311

Promlčení dluhu u Profi Credit pro nemajetnost dlužníka - exekuce neúspěšná

Odesláno: 
Otevřeno 819 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
mám dotaz ohledně zastavené exekuce.
Tato mi přišla do práce 2011 a 2015 byla exekutorem zastavena, protože exekutor nenašel žádný můj majetek a označil další vedení exekuce jako bezvýsledné. Vím, že tato exekuce už nenaběhne, ale dluh nebyl uhrazen a společnost Profi Credit na mě může uvalit další, je to tak? Nebo je snad nějaká šance na promlčení?
Slyšela jsem o tom, že i během exekuce se dá dluh promlčet. Navíc jsem zjistila, že konkrétně Profi Credit používal nějaké neplatné rozhodčí doložky a tudíž byly soudem některé takové smlouvy označeny jako neplatné. Můžete mi prosím poradit jak dál postupovat?
Mnohokrát děkuji, hezký den.
 
Dobrý den,

ano, soudní exekutor jím vedenou exekuci zastavil pro její bezvýslednost, ale dluh samotný nezanikl, zaniklo pověření tohoto soudního exekutora k jejímu provedení.

Promlčecí doba vykonatelného závazku činí 10 let, ovšem tato lhůta neběží po dobu vedení exekuce. Pokud byl tedy exekuční titul vydán v roce 2011 (rozsudek soudu, rozhodčí nález) a ihned nařízena exekuce, promlčení doba neběžela do zastavení exekuce v roce 2015. V takovémto případě by promlčení nastalo v roce 2025.

Ohledně neplatnosti některých rozhodčích doložek z určitého časového období v nedávné době rozhodoval Krajský soud v Praze. V této věci je však třeba kontaktovat advokáta, aby případně přezkoumal, zda by se toto rozhodnutí mohlo vztahovat i na Váš případ.
 
Dobrý den, děkuji za odpověď. Promlčecí doba na 10 let, ale byla součástí změn občanského zákoníku v roce 2012 tuším a předtím byla cca 3 nebo 4 roky a pod tuto dobu by měli spadat smlouvy uzavřené před změnou zákoníku, není to tak?
 
Dobrý den,

10letá promlčecí doba vykonatelného závazku byla přijetím nové právní úpravy nedotčena.

Vámi zmiňované se týkalo sjednocení promlčecích lhůt nevykonatelného závazku (tj. soudně nepřisouzeného), kde byla pouze od 01.01.2014 sjednocena základní promlčecí doba na 3 roky (dříve byla odlišná 4letá u závazků z obchodního styku).