Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.774

Exekuce účtu a schválení insolvence - kdy dojde k odblokování účtu?

Odesláno: 
Otevřeno 764 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Ekexutor mi zablokoval účet v bance kvůli dluhům manželky, které
vznikly před manželstvím. Nejdéle v pondělí 6.11.2017 bude manželka zapsána v
insolvenčním rejstříku. Lze pak docílit a jakým způsobem odblokování účtu? Exekutor mi sdělil, že i poté může účet blokovat až do
rozhodnutí insolvenčního soudu.
Děkuji
 
Dobrý den,

soudní exekutor může tzv. obestavit účet manžela, a to přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu dle ust. § 262a občanského soudního řádu, i pro dluhy vzniklé před manželstvím, má-li za to, že na bankovním účtu mohou být finanční prostředky manžela, resp. prostředky spadající do společného jmění manželů, nebylo-li zúženo či jinak modifikováno. Stěžejní je ve věci otázka, jaké peněžní prostředky jsou na daném bankovním uložené a komu patří.
V ust. § 262b odst. 2 občanského soudního řádu je zakotveno, že výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky náležící do SJM; toto však měl prokazovat manžel. Zároveň však máte možnost žádat banku o výplatu poloviny peněžních prostředků, které se na účtu nacházely v okamžiku, kdy byl bance doručen exekuční příkaz, popř. nezabavitelného minima ve výši 3.410,- Kč, pokud zůstatek účtu byl nižší než dvojnásobek životního minima.

Ohledně souběhu insolvenčního a exekučního řízení platí dle ust. § 109 insolvenčního zákona, že exekuci nelze po zahájení insolvenčního řízení provést.