Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.182.469

Maximální srážky insolvence u matky s dítětem ve střídavé péči a vyživovací povinností

Odesláno: 
Otevřeno 1239 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
od října 2017 jsem v insolvenci, mám za sebou první srážku peněz. Chtěla bych se zeptat, zda je v pořádku, že minimum, které mi zůstává je 9200 Kč, i když mám dvě děti a s bývalým manželem je máme ve střídavé péči.
Podle minima které mi zůstává, jsem brána jako, že nemám žádnou vyživovací povinnost. Chtěla bych se zeptat zda je to takto v pořádku. Dále byla moje první splátka stažena z platu ve výši 7093 Kč + od dárce 2200 Kč.
Když si počítám výši splátky na insolvenčních kalkulačkách na internetu, tak mi vychází, že při dluhu 830 000 Kč, by měla být splátka kolem 5000 Kč, tím že zaplatím 35% dluhu a to bez darovaných 2200 Kč od dárce. Takovou částku (kolem 5000 Kč) mi tvrdila i zástupkyně mé insolvenční správkyně po soudním řízení.
Takže tomu opravdu nerozumím. Myslela jsem si totiž, že se mi stáhne částka kolem 5000 Kč a v tom už bude započítaná i částka od dárce 2200 Kč. Nebo proč vlastně potřebuji ještě dárce, proč mi není stažena jen ta částka 7000 Kč.
Nakonec se mi strhává nějakých 9000 Kč a já nevím proč. Samozřejmě se chci zeptat i své insolvenční správkyni, ale nejdříve by mě zajímal i Váš názor, děkuji.
 
Dobrý den,

zákonné srážky ze mzdy se počítají z čisté mzdy dle zákonem stanovených pravidel. Výše daru poskytovaného třetí osobou na toto nemá žádný vliv. Zaměstnavatel je povinen provést srážky ze mzdy tak, že Vám náleží pouze tzv. nezabavitelná částka, a srážky odeslat k rukám správce.

Váš dárce se zavázal smlouvou ze dne 12.06.2017 Vám poskytovat dar ve výši 2.200,- Kč, který jste povinna použít pro účely oddlužení.

Ve Vašem insolvenčním řízení byly přihlášeny pohledávky ve výši cca 875.000,- Kč. Abyste věřitele uspokojila v nejnižší možné míře, tj. v 30 %, musí měsíční splátky jim činit alespoň 4.400,- Kč. K tomu je třeba připočítat odměnu správce ve výši 1.089,- Kč měsíčně a výživné, které jste povinna hradit k rukám otce synů ve výši 2.700,- Kč měsíčně, přičemž výživné a nezletilé děti není možní proti sobě započítat. Každoměsíčně je tak třeba, aby na účet správce bylo připsáno alespoň cca 8.200,- Kč, jinak podmínkám oddlužení nebudete schopna dlouhodobě dostát.

Ohledně vyživovaných osob (2 synů) se má za to, že je dítě považováno za vyživovanou osobu jen s tím rodičem, se kterým má být podle prohlášení posuzováno. Jelikož z Vašich výplatnic vyplývá, že daňové zvýhodnění uplatňujete pouze na jedno dítě, mělo by být uvažováno při srážkách o započtení jedné vyživované osoby. Při stanovení výše nezabavitelné částky je třeba vycházet z Vaší čisté mzdy; pokud by Vaše čistá mzda činila např. 12.000,- Kč čistého, srážky by při jedné vyživované osobě činily 2.871,- Kč a nezabavitelné minimum 9.129,- Kč. Je tak možné, že zaměstnavatel při výpočtu srážek ze mzdy opravdu nezohlednil jednu vyživovanou osobu; na toto je však nejvhodnější se dotázat přímo Vaší mzdové účtárny.
 
Děkuji za Vaši odpověď, měla bych ještě tedy jeden dotaz. Nevím jestli jsem správně porozuměla. Podle Vás by ve stahované částce z platu mělo být započítané i výživné, které platím bývalému manželovi? Já mu totiž posílám výživné zvlášť, z peněz které mi zůstanou. Děkuji Vám moc za Vaš čas a odpovědi.
 
Dobrý den,

pokud hradíte výživné bývalému manželovi sama, činíte tak dobrovolně, ale zákon Vám takovou povinnost neukládá.

Soudem stanovené výživné má hradit insolvenční správce z částek, které jsou Vám z příjmu sráženy. Je však třeba, ale Váš bývalý manžel toto výživné u insolvenčního správce uplatnil na příslušném formuláři (Uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou – nalezne jej na webu Ministerstva spravedlnosti: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR).

Vaše insolvenční správkyně o tom, že jste povinna výživné hradit, ví, když toto uváděla i ve zprávě, kterou předkládala soudu. Nadto rozsudek soudu, kterým bylo výživné stanoveno, jste insolvenčnímu soudu předkládala. Je však třeba, aby výživné uplatnit právě otec dětí.