Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.990.120

Exekuce na dluh bývalého manžela - exekutor vymáhá celou částku po bývalé manželce

Odesláno: 
Otevřeno 805 x
3 odpovědi
 
Hezký den,
mám dotaz, po rozvodu jste se dostala do velmi zlé situace, bývalý manžel nabral půjčky, které nesplatil a nechal dluhy za telefony, energie, které byly psány na mě.
8 let (2009-2017) všechno splácím, stále jsem na nezabavitelném minimu.
Došla jsem do bodu, že bych mohla mít vše uhrazeno během roku, ale velmi mě trápí poslední půjčka. Bývalý manžel si ji vzal na podnikání, já z ní nikdy neviděla ani korunu, jsem smířena, že zaplatím polovinu (vzal ji v době trvání manželství).
Došla exekuce na 1/2 této půjčky. Ze mzdy mi strhávají kolem 4.000 Kč, nicméně na dotaz, kolik mi zbývá k doplacení, mi odpověděli, že ji mám doplatit celou a ne jen půlku a ať si to pak vymáhám po bývalém manželovi.
Oni to s něho nevymůžou, jak to mám asi provést já???
Z mé poloviny zbývá k doplacení cca 60.000 Kč, tzn. že po roce bych mohla konečně začít normálně žít a něco koupit dětem.
Exekutor chce vše a nařizuje srážky ze mzdy na celou částku. Tzn. uvrhnout mě i děti do chudoby na další roky.
Má na to právo, jak se mohu bránit.
Už nevím kudy kam. M.
 
Zdravím Vás, i toto je bohužel běžná praxe exekutorů a není to nic výjimečného, pokud jsou dva dlužnici a jeden hradí a z druhého nelze nic vymoci, tak exekutor vymáhá až do úplné úhrady po tom poctivém, který vše splácí, s tím, že to poté může vymáhat po druhém dlužníku, bohužel je to legální.
Mám za to, že máte vypořádané společné jmění manželů (SJM) jak se v tomto vypořádání řeší právě tento dluh, jde za manželem nebo se dělí na polovinu. Mám za to, že správně je i s ohledem na exekuční vymáhání této částky druhá možnost. Jediné co bych na Vašem místě zkusila udělat poté co uhradíte Vaši polovinu dluhu bývalého manžela, je to, že bych v této exekuci podala návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že navrhujete zastavení exekuce, neboť jste za bývalého manžela Vy sama bez jeho jakéhokoli přispění uhradila polovinu dluhu a nákladů exekuce a máte za to, že i s ohledem na znění dohody o vypořádání SJM, kterou v příloze přikládáte, by další exekuční vymáhání dluhu manžela bylo v rozporu s dobrými mravy, neboť Vy se staráte o nezletilé děti, které jsou na Vás finančně závislé a je jasné, že pokud po bývalém manželovi ani po několika letech trvání exekuce nic nevymohl ani exekutor, který k vymáhání pohledávek má ty nejlepší zákonné prostředky a znalosti, stěží se to podaří Vám laikovi s nezletilými dětmi bez právnického vzdělání, kterého exekuce bývalého manžela spolu s dětmi uvrhly do nepříznivé sociální situace a je tedy nepřípustné a zcela v rozporu s dobrými mravy, aby i nadále pokračovalo exekuční vymáhání této pohledávky nadále výlučně po Vás a máte tedy za to, že na tento případ dopadá zákonný důvod upravený v ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, kdy s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti by pokračování exekuce v tomto konkrétním případě bylo skutečně v rozporu s dobrými mravy a navíc by existenčně ohrožovalo Vás jako matku samoživitelku s nezletilými dětmi. Poté lze jen doufat, že Vás někdo vyslyší a exekuci zastaví.
 
Moc Vám děkuji, jste první, kdo mi dal aspoň jiskru naděje. Doplatím svou část a dále zkusím, co mi radíte. Snad se opravdu tady jednou dočkám aspoň kousku spravedlnosti.
 
Zdravím Vás, od toho jsme tady, abychom radili lidem, kteří radu potřebují. Doufám, že u Vás vše dobře dopadne. Kdybyste cokoli potřebovala, můžete se na nás obrátit.