Počet stránek ve webu: 43.161


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.528.793

Vymáhání zpronevěřených peněz pro úspěšné insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 1607 x
24 odpovědí
 
Dobrý den,
11/2011 jsem se bohužel dostal do dluhové pasti a ze závažných důvodů jsem zpronevěřil jedné firmě 90.000 Kč.
Na Policii jsem dluh uznal a domluvil jsem si s firmou splátkový kalendář (státní zástupce v reakci na dohodu rozhodl o odložení podání obžaloby). Dluhy byly ale téměř neúnosné a tak jsem se rozhodl, zažádat o oddlužení.
Vše jsem do žádosti přiznal, i toto uznání dluhu jsem tam zařadil. Firma se do oddlužení nepřihlásila. Oddlužení mi bylo povoleno a v 06/2012 jsem začal plnit splátkový kalendář. Firmě jsem nezaplatil ani jednu splátku, protože jsem nic mimo oddlužení platit nemohl (zvýhodňování věřitele) a tak mě firma dala k soudu (2015 po třech letech plnění oddlužení).
U soudu jsem dostal trest - podmínku na 18 měsíců, rozsudek neobsahoval žádnou náhradu škody, oddlužení pokračovalo bez problémů dál. Firma se dále neozvala, podmínka mi zdárně skončila 02/2017 a i oddlužení mi bylo 05/2017 schváleno a zbývající dluhy tedy prominuty.
Má teď firma nárok na peníze, které jsem jim v roce 2011 zpronevěřil, nebo ne? Popř. pokud ano, tak jestli se mi musí sama ozvat, nebo se musím ozvat já?
A jestli může firma bez mého vědomí, začít proti mě nějakou exekuci v tomhle případě a jestli můžu být dále za tento trestný čin trestán.
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, ano firma proti Vám skutečně může tuto částku vymáhat, a to proto, že dluhy pocházející v důsledku trestné činnosti dlužníka se nepromíjejí a tytoo dluhy musí být (pokud se tento věřitel do insolvečního řízení přihlásí) uhrazeny v plné výši, a pokud tak neučiní tak tato firma coby poškozený po Vás může tuto pohledávku vymáhat, a to i s ohledem na to jak zní trestní příkaz či rozsudek soudu v trestní věci, nebo pokud byl poškozený (firma) se svým nárokem odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních, bude tato firma na Vás muset podat žalobu o náhradu škody, v níž se bude domáhat náhrady škody způsobené trestným činem. Jelikož se jedná o trestný čin mám za to, že tento nárok ještě není promlčen. Až po rozhodnutí soudu by tato firma měla proti Vám exekuční titul a v případě, že byste danou částku neuhradil ve lhůtě určené soudním rozhodnutím, mohla by na Vás firma podat návrh na nařízení exekuce. Nadto dodávám, že i kdybyste splnil oddlužení a firma by se do insolvenčního řízení přihlásila jako věřitel, tak pokud by nebyla uspokojena do výše 100% své pohledávky nebyl byste od placení této pohledávky osvobozen, což vyplývá z ust. § 416 insolvečního zákona (zákon 182/2006 Sb.)
 
Děkuji za odpověď...Jestli to dobře chápu, musím tedy tuto částku zaplatit a nebude to bráno jako upřednostňování věřitele a tím pádem to mít vliv na již skončenou insolvenci? Mám se tedy firmě ozvat a zkusit zažádat o splátkový kalendář, nebo mám počkat, až se ozve sama? Pokud budu čekat, může sama firma proti mně zahájit exekuci, nebo mi musí přijít vyrozumění od soudu, že mám částku zaplatit a až potom, pokud bych nezaplatil, může zahájit exekuci (podotýkám, že firma už na mě v 2015 žalobu podala a dostal jsem onu podmínku, která už je skončena)? Moc děkuji za odpověď ...
 
Zdravím Vás, o podání obžaloby vím, o té jste se zmiňoval již v prvém dotazu. Mě jen zajímá jak zněl výrok v trestné věci ohledně náhrady škody. Jsou dvě varianty, tak první výhodnější pro firmu je, že jí máte škodu uhradit (případně dle Vašich sil uhradit), tak druhé je výhodnější pro Vás, neboť poškozeného (firmu) s nárokem na náhradu škody odkazuje na řízení ve věcech občanskoprávních. Proto i moje odpověď je do jisté míry závislá na Vaší odpovědi na výše uvedenou otázku. Protože, kdyby byla správná první varianta tak by bylo dobré škodu uhradit co nejdříve a firmě se ozvat s návrhem na splátkový kalendář. Pokud by správně byla varianta číslo dvě, bylo by možné počkat na to, až tato firma proti Vám podá občanskoprávní žalobu, kterou se bude dožadovat vydání rozhodnutí, které Vám uloží, abyste této firmě způsobenou škodu uhradil a až poté, kdy bude toto rozhodnutí vydáno, je možné nařídit exekuci na Váš majetek, dříve by to možné nebylo. Možná bych se podívala na stránky http://www.justice.cz a zjistila bych, zda tato firma existuje a podle toho bych se rozhodla, i když by nejlepší bylo dohodnout si splátkový kalendář a škodu zcela uhradit. Bude lepší, když se firmě ozvete Vy, protože, pokud Vám trestní příkaz či rozsudek v trestní věci uložil povinnost škodu nahradit, má firma proti Vám exekuční titul, a náhradu škody po Vás může kdykoli, a to i bez výzvy k úhradě začít exekučně vymáhat.
 
Já bych Vám všechny tyto podklady a rozhodnutí rád zaslal...ale z důvodu anonymity, aby nebylo vše pro veřejnost k nahlédnutí, to asi nejde... nicméně dle mého rozumu, jsem přesvědčen, že jsem mimo podmínku, žádný jiný trest ohledně náhrady škody atd. nedostal...alespoň to v rozhodnutí, které jsem dostal, uvedeno nebylo...
 
Zdravím Vás, pokud Vám nebylo v trestním příkazu či rozsudku v trestní věci uloženo, abyste poškozenému uhradil škodu, bude Vás muset poškozená firma nejdříve žalovat u soudu, a to žalobou o zaplacení, kde se bude domáhat náhrady škody, a teprve co by tento soudní spor vyhrála, by po Vás mohla tuto částku začít exekučně vymáhat. Z toho co píšete je zřejmé, že jste Vám nebylo uloženo, abyste nahradil škodu způsobenou trestným činem, proto je nutné, aby na Vás poškozený firma podala občanskoprávní žalobu, pokud by chtěla tento dluh vymáhat formou exekuce.
 
Děkuji za odpovědi... Ještě mě napadla jedna věc, že bych vám tenhle trestní příkaz (nebo číslo jedn.) někam zaslal (třeba na mail) a event. byste se na to podívala ... ale nevím, jestli takovéto služby nabízíte v této poradně??? Potom by bylo zřejmě ve všem úplně jasno...
 
Zdravím Vás, číslo jednací mi zaslat můžete, ale veřejně přístupný je jen insolvenční rejstřík, nicméně, pokud jste trestní příkaz přikládal do insolvenčního spisu, nebo je v insolvenčním spise zveřejněn, můžete mi pochopitelně zaslat i spisovou značku insolvenčního řízení, já nahlédnu do spisu a dám Vám jasnou a konkrétní odpověď.
 
Taky Vás zdravím, bohužel v insolvenčním spise tento příkaz založen není... Mohl bych Vám ale poslat scan tohoto trestního řízení (pokud možno někam na neveřejný mail) ... Jinak číslo jednací je 3T 175/2015 - 79 ...ale nevím, jestli Vám to k něčemu bude, když to není veřejně přístupné ...
 
Zdravím Vás. bohužel soukromé maily klientům poradny nedávám, ale možná by nebylo od věci se zkusit obrátit s dotazem Buď na našeho programátora pana Bartmana nebo přímo na administrátora poradny admin@bezplatnapravniporadna.cz, zda je možné vložit jako přílohu scan dokumentu. Spisová značka v trestní věci mi není nic platná, neboť i kdyby to bylo na našem soudě bez plné moci by mě do spisu nikdo nepustil.
 
Dobrý den, obrátil jsem se s touto prosbou na vašeho admin. , ale zatím mi neodpověděl... třeba se mi nějak podaří přílohu Vám poslat...
 
Dobrý den.
Už o Vás ví, je to v řešení.
Ozve se Vám.
 
S ohledem na obsah přiložených listin je zjevné, že poškozená společnost by po Vás musela náhradu škody vymáhat i občanskoprávní cestou, neboť povinnost uhradit škodu poškozenému Vám nebyla trestním příkazem uložena a až poté by po Vás mohla tuto částku (v případě úspěchu ve sporu v občanskoprávní věci) vymáhat formou exekuce.
 
Velice Vám děkuji za odpověď a celkovou ochotu celé poradny. Počkám tedy, zda se firma ozve ... do té doby nebudu tedy podnikat žádné kroky...
 
Zdravím Vás, z mé strany je to samozřejmost o nadstandard se jednalo ze strany ostatních kolegů v poradně. I Vámi navrhovaný postup je možným řešením celé situace a mám za to, že docela rozumným. Přeji Vám hodně štěstí.
 
Ještě jednou děkuji a prosím Vás ještě o poslední odpověď... Pokud by tedy došlo na občanskoprávní soud, může tato částka, kterou po mě firma bude chtít, nějak rapidně stoupnout (v případě, že by uspěla), nebo jí budu muset zaplatit sumu, o které jsem Vás už informoval? Event. může to po mě (v případě úspěchu) vymáhat najednou, nebo nastane splátkový kalendář, dle mých možností a ona by něho měla přistoupit??? To už je opravdu to poslední, na co se ptám...
 
Zdravím Vás, pokud by firma měla právního zástupce a občanskoprávní řízení by "vyhrála", musel byste jí pochopitelně uhradit i náklady právního zastoupení a přirostlé úroky z prodlení k vymáhané částce, čímž by se vymáhaná částka opět dosti navýšila. Jen dodávám, že na splátkový kalendář by firma mohla, ale ani nemusela přistoupit. Případně je možné uzavřít i soudní smír, v němž by byla dohoda o splátkovém kalendáři vtělena. Pochopitelně neznám a nemohu znát strategii konkrétní obchodní společnosti ohledně vymáhání jejich pohledávek.
 
Aha... co tedy navrhujete? Myslím tím, co je pro mě nejrozumnější cesta??? Mám se jim ozvat a zkusit si domluvit nějaký splátkový kalendář, třeba po dvou tisících měsíčně, nebo čekat a doufat, že třeba udělají nějakou chybu, nebo se o to už dál nebudou zajímat???
 
Zdravím Vás, být na Vašem místě, ještě bych 2 - 3 měsíce počkala na to co se bude dít, s tím, že bych si pravidelně vyzvedávala poštu, abych se dozvěděla o eventuální soudní žalobě. Pokud by se nic nedělo zvažovala bych výhody a nevýhody jednotlivých možností a dle Vašich možností a svědomí bych se rozhodla co je pro Vás lepší a schůdnější cesta. Dopředu takto nelze odpovědět, neboť každá varianta má své výhody a nevýhody a ani my zde nemáme křišťálovou kouli, abychom vše věděli dopředu. Ono je totiž možné, i to, že společnost na tuto pohledávku buď zapomněla nebo ji mohla i postoupit jinému subjektu (společnosti) a tím, že byste něco dobrovolně plnil byste je mohl na tuto věc upozornit a je stejně dobře možné, že je krátce po splnění oddlužení a společnost analyzuje svoje možnosti a sama volí nejvhodnější strategii a variantu, a to i s ohledem na dobytnost této pohledávky a není například vyloučeno, že tuto pohledávku může postoupit i na jinou společnost, kdy poškozená společnost získá alespoň něco. K splátkovému kalendáři po 2 tisících měsíčně uvádím, že by trval cca 49 měsíců, což by pro poškozenou společnost mohla být dlouhá doba, takže by patrně požadovala splátku vyšší, tak, aby bylo vše uhrazeno cca do 24 - 30 měsíců, ale jak jsem psala v minulé odpovědi do strategie při vymáhání pohledávek podobných společností nevidím, jen vím, že některé pohledávky jsou skutečně nevymahatelné.
 
Dobrý den, moc Vám děkuji za odpovědi. Já tedy chvíli počkám a třeba se mi firma ozve soukromě (mimosoudně) ... potom by to bylo jasné, snažil bych se domluvit nějaké rozumné splácení ... Jinak nevím, zda je na místě riskovat nějaké navýšení této částky... Ještě takhle, existuje nějaká promlčecí doba u tohoto případu? Pokud ano, od kdy by se to počítalo???
 
Zdravím Vás, jelikož se jedná o škodu způsobenou v důsledku trestné činnosti je promlčecí doba 10 let od spáchání trestného činu, takže to promlčené ještě nebude.
 
Děkuji, a ještě zareaguji na větu o vymahatelnosti této částky, kterou jste lehce nadhodila na konci minulé zprávy... Myslíte si tedy, že tato částka vymahatelná je, i přesto, že už jsem vlastně trest dostal a odpykal jsem si ho...Tuhle otázku už možná opakuji, jen si pořád nějak říkám, proč mi nebylo přikázáno tuto částku uhradit, když jsem dostal onu podmínku, v této věci... To už je snad opravdu poslední otázka a už Vás nechám pracovat a pomáhat někomu jinému...
 
Zdravím Vás, z listiny, kterou jsem viděla, je zřejmé, že jste byl sice odsouzen pro trestnou činnost, ale náhrada škody Vám uložena nebyla. Nelze směšovat trest v trestně právním smyslu (například "podmínka") s náhradou škody způsobenou trestným činem, která v trestním řízení být uložena může, ale rovněž nemusí (Váš případ). Proto pokud by se poškozený rozhodl danou částku po Vás vymáhat, musel by podat žalobu a k ní přiložit i rozhodnutí v trestní věci, pokud by chtěli být v občanskoprávním řízení úspěšný. Tyto dvě věci nelze směšovat, i když spolu souvisejí, jedná se o dvě odlišné věci. Znovu trestně právně postižen být nemůžete, ale může Vám být civilním soudem uloženo (pokud by náhradu škody po Vás poškozený vymáhal v občanskoprávním řízení), abyste mu škodu uhradil, neboť tato povinnost Vám nebyla rozhodnutím v trestní věci uložena.
 
Dobrý den, děkuji za odpovědi... Jsem přesvědčen, že se mi firma sama ozve (mimosoudně) a bude se chtít domluvit, ať se vyhne i ona příp. soudu... Budu tedy vyčkávat a kdyby se do konce roku nic nedělo, tak to raději začnu nějak řešit sám, aby nedošlo k navýšení částky, kterou bych měl zaplatit ... Jestli jsem to správně pochopil, nejhorší by pro mě bylo, kdyby firma tuto záležitost někomu prodala...
 
Zdravím Vás, Vámi navržené řešení situace považuji za rozumné. Máte pravdu v tom ohledu, že by nebylo příjemné kdyby firma tuto pohledávku prodala, ale o prodeji byste musel být Vy jako dlužník informován, a to doporučeným dopisem, abyste věděl kdo je Váš aktuální věřitel a komu tedy máte zasílat finanční plnění. Toto není problém pokud se stále zdržujete na stejné adrese, pokud byste se stěhoval a firmě jste změnu adresy nenahlásil, je třeba to eventuálně napravit.