Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.973

Zúžení SJM a dluhy před manželstvím - vliv na exekuci, postup exekutora

Odesláno: 
Otevřeno 1784 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda má exekutor právo obstavit můj účet i v případě, že máme s manželem zúžené společné jmění manželů, tedy SJM, které se týká i finančních prostředků na účtě. Dluhy manžela vznikly ještě před uzavřením manželství a předmanželskou smlouvu máme i zveřejněnou v registru sepsanou před uzavřením manželství.
Předem moc děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, pokud jste manželství uzavřeli do 31.12.2013 rozhodně ohledně těchto svých peněz podejte návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V návrhu na zastavení exekuce uveďte, že dluh manžela vznikl před manželstvím, tedy se jedná o výlučně jeho dluh, který by po Vás neměl být v žádném případě vymáhán, neboť s manželem máte jak uzavřenou předmanželskou smlouvu tak i smlouvu o zúžení SJM, podle které jsou i peníze na Vašem účtu výlučně Vaším majetkem, nejsou tedy součástí SJM a nemohou být tedy předmětem exekuce, kdy povinným je výlučně Váš manžel. Dále bych uvedla, že manželství bylo uzavřeno až po vzniku dluhu, který je exekučně vymáhán, což dokládáte úředně ověřenou kopií oddacího listu a dále i kopiemi předmanželské smlouvy a smlouvy o zúžení SJM a máte tedy za to, že na Váš případ i jako manželku povinného dopadá s ohledem na výše uvedené skutečnosti zákonný důvod pro zastavení exekuce upravený v ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu a proto žádáte o zastavení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manželky povinného, neboť peníze na účtě manželky povinného jsou dle smlouvy o zúžení SJM jejím výlučným majetkem a nejsou tedy součástí SJM. Mám za to, že by exekuce měla být zastavena.
Pokud by manželství bylo uzavřeno až po 1.1.2014 stejně bych výše uvedený návrh podala, ale vězte, že od účinnosti nového občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb.) platí, že manžel odpovídá i za dluhy druhého manžela, a to i před vznikem manželství.