Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.761.146

Exekuce v dědictví - jak zjistit kde všude zemřelý dlužil peníze?

Odesláno: 
Otevřeno 842 x
1 odpověď
 
Mám dotaz za své děti.
Začátkem srpna 2017 zemřel můj bývalý manžel. Jinou ženu neměl, pouze rodiče-důchodce a naše společné dvě děti. Syn pracuje s minimální mzdou, dcera je nezaopatření, studuje VŠ.
Já jsem podruhé vdaná, t. č. na MD. Mé děti zjistily po jeho smrti, že je na něj od května 2017 vedena exekuce - cca na 15.000 Kč.
Také měl dluh na svém bytě cca 20.000,-Kč.
Snad dle jeho rodičů měl také dluh na sociálním nebo zdravotním pojištění.
Jak mají děti postupovat, když se bojí, aby dluhy dále nenarůstaly, finance téměř nemají, já jim bohužel pomoci nemohu, protože jsem sama na mateřské dovolené.
Byt po skončení notářského řízení zdědí, byl v jeho osobním vlastnictví, ale to může být klidně v řádu měsíců.
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

jaká je výše majetku zemřelého (aktiv) a jeho dluhů (pasiv) zjišťuje notář v rámci vedeného dědického řízení. Pokud děti dědictví neodmítnou, tak budou při zdědění aktiv (bytu) povinni uhradit i část pasiv (dluhy).

Doporučuji však uplatnit u notáře výhradu soupisu pozůstalosti; tu může dědic uplatnit ve lhůtě 1 jednoho měsíce ode dne, kdy byl o tom notářem vyrozuměn, V tom případě hradí dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví, tedy v případě, kdyby náhodou dluhy převýšily hodnotu majetku, přejdou na dědice dluhy jen do výše nabytého majetku.

Dědické řízení sice může trvat dlouhou dobu, ale do jeho pravomocného ukončení dluhy na děti nepřejdou, ty přechází právě až rozhodnutím o dědictvím, kterým bude stanoveno, že děti dětí byt a zároveň jsou povinny uhradit dluhy zůstavitele (zemřelého otce).