Počet stránek ve webu: 43.318


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.881.446

Exekuce nemovitosti s věcným břemenem, služebností dožití, doživotního užívání oprávněné osoby

Odesláno: 
Otevřeno 758 x
0 odpovědí