Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.987.689

Vrácení poslední splátky exekuce - rozvod a vypořádání dluhů mezi manžely

Odesláno: 
Otevřeno 540 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
V minulosti byl vydán exekuční příkaz na mou tehdejší manželku jako povinnou. Jelikož ale neplatila, obstavil exekutor můj plat. Během splácení jsme se ale rozvedli. Máme sepsanou a ověřenou dohodu o majetkovém vyrovnání i o dluzích.
Můj dotaz se týká situace, kdy sedmého dne v měsíci nabyl rozvod právoplatnosti a protože mám k patnáctému dni výplatní termín, zaměstnavatel mi stáhl požadovanou třetinu pro exekutora.
Kopie potvrzeného rozvodu i dohody jsem zaslal exekutorovi. A teď dotaz.
Mám nárok na vrácení poslední splátky od exekutora? ¨
A jakou formou mám o to žádat?
 
Dobrý den,

dohoda o vypořádání majetkových poměrů po rozvodu manželství je účinná pouze mezi manželi (i pokud jsou Vaše podpisy na dohodě úředně ověřeny anebo by byla dohoda uzavírána formou notářského zápisu) a nijak se nedotýká práv věřitelů. Za závazky z manželství odpovídáte společně a nerozdílně (tj. oba za všechny dluhy).

Rozvod Vašeho manželství ani uzavření dohody nemá na běh exekuce žádný vliv a exekuční příkaz srážkami z Vaší mzdy je stále účinný a vykonatelný. Na vrácení poslední splátky od exekutora žádný nárok rozhodně nemáte.

S ohledem na uzavřenou dohodu o vypořádání SJM však máte požadovat uhrazení této částky po Vašem bývalém manželovi, který byl povinen dluh dle dohody o vypořádání hradit.