Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.660.880

Exekuce přítele a společné bydlení - hrozba exekuce věcí přítelkyně, partnerky, družky

Odesláno: 
Otevřeno 2015 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Přítel má exekuci, částečně i na fyzickou osobu. Jeho firma skončila "krachem" a má věřitele, ale i dluží zaměstnancům, apod...Přítel podniká znovu, ale fakturuje na svého kolegu. Tvrdí, že se dohodli, že je spolumajitel firmy. Rozvedl se kvůli tomu s manželkou a vypořádali se tak, že příteli zůstaly dluhy a jí veškerý majetek, něco napsal i na syna.
S přítelem by jsme chtěli spolu bydlet v mém bytě, který mám v osobním vlastnictví.
Přítel tvrdí, že situaci vyřešenou nemá, ale chce řešit, ale ještě neví jak. Zatím má nějaké účetní kteří mu spravují pohledávky a vedou účetnictví. Pokud vím tak nesplácí.
Když bude u mě bydlet, nemůže můj byt navštívit exekutor? (trvalý pobyt tam mít nebude, ale nahlásím ho jako druhou osobu, (neuvádí se jméno), a další otázka je jestli při společném bydlení může časem část dluhů přejít na mě? (jako společná družka)
Dále je možnost řešit situaci, když by jsme se vzali tak, aby mě jeho dluhy nepostihly stejně tak třeba naše "budoucí" společné dítě? Samozřejmě chci, aby přítel situaci řešil.
Děkuji moc za odpověď, s pozdravem
 
Dobrý den,

nelze říct, že Vás exekutor ve Vašem bytě nikdy nenavštíví, i když tam nebude mít přítel trvalé bydliště ani uvedeno jméno na schránce/zvonku. Pokud se exekutor hodnověrně dozví, že se v daném bytě Váš přítel zdržuje, může provést exekuci. Na Vás pak bude prokázat (fakturami, výpisy z účtu, kupními smlouvami), že veškeré věci jsou Vaše a nepatří příteli. Samozřejmě otázkou je, zda bude mít exekutor šanci se o pobytu přítele ve Vašem bytě dozvědět.

Na Vás jako na spolužijící osobu (družku) nikdy dluhy přítele přejít samovolně nemohou, stejnětak za dluhy rodičů neodpovídají jejich děti.

V případě, že byste se vzali, exekučně by mohl být postihnut veškerý majetek, který jste za dobu trvání manželství společně nabyli. Pro dluhy manžela z doby před manželstvím tak mohou být exekučně postiženy movité a nemovité věci manžela, movité a nemovité věci spadající do SJM, pohledávky na společných bankovních účtech, mzda manžela a bankovní účet. Mzdu manželky není možné postihnout.