Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.659.910

Koupě nemovitosti během insolvence, oddlužení spolumajitele bytu, domu, nemovitosti (splátkový kalendář dlužníka)

Odesláno: 
Otevřeno 945 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
máme zájem o koupi rodinného domu, který vlastní 4 majitelé (každý ¼). Jeden z vlastníků je v insolvenčním řízení (řízení bude ukončeno v září 2018) a má schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Nemovitost nebyla nabídnuta k prodeji. Odůvodnění insolvenčního správce cituji: „Vzhledem ke skladbě majetku lze předpokládat velmi problematickou prodejnost, případně i konstatovat jeho neprodejnost. Pokud k majetku uplatnili navíc práva zajištění věřitelé, jeví se jeho zpeněžení pro nezajištěné věřitele jako ekonomicky nezajímavé“. Zajištěným věřitelem by měl být snad jen finanční úřad. Ale dle výpisu z katastru nemovitostí bylo před insolvenčním řízením vydáno několik exekučních příkazů o zřízení exekutorského zástavního práva.
Vlastník souhlasí s prodejem až po skončení ins. řízení. Dříve by prý o utržené finance přišel. Co by se dělo s těmito financemi, použil by je ins. správce ke splátce pohledávek na rámec splátkového kalendáře?
Dále jsme se z výpisu z katastru nemovitostí dozvěděli, že i druhý vlastník má na svůj podíl nařízenou exekuci. Jak máme prosím postupovat při koupi nemovitosti? Které instituce oslovit nejdříve? Je třeba čekat na skončení insolvenčního řízení?
Děkuji Vám za odpověď na mé otázky!
 
Zdravím Vás, dlužník má pravdu, neboť pokud by nemovitost nebo spoluvlastnický podíl na ní prodal v průběhu oddlužení (při schváleném splátkovém kalendáři) skutečně by musel příjem z prodeje v souladu s ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona (zákon 182/2006 Sb.) použít jako mimořádný příjem z něhož by uspokojil své věřitele. Je-li tato nemovitost navíc zajištěna, tak ji lze zpeněžit v rámci oddlužení jen na základě pokynu zajištěného věřitele.
Takže je nutné skutečně vyčkat do skončení oddlužení dlužníka. Ohledně podílu, který je v exekuci uvádím, že zde je nutné v každém případě oslovit exekutora či exekutory, kteří exekuční příkazy vydali a bavit se o podmínkách prodeje přímo s nimi.