Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.131.502

Exekuce - leasingové splátky a špatný výpočet RPSN dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 687 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Měl jsem úvěrovou (leasingovou) smlouvu na nákup vozidla (Santander). Na této smlouvě jsem byl uveden sám. Po problémech se splácením bylo vozidlo odebráno. Protokol o odebrání vozidla a zároveň ukončení smlouvy podepsala manželka. Společnost na mě podala žalobu a byl vydán platební rozkaz, který byl z důvodu opožděnosti (podán 16. den) zamítnut. Společnost požaduje uhradit poníženou jistinu a úroky z celé dlužné částky, vč. dlužných splátek. Nyní již probíhá exekuce, původní společnost již pohledávku prodala a nový subjekt ji prodal opět.
Rozporoval jsem i chybně vypočtené RPSN, všechno marně.
Prosím o stanovisko, zda byl postup v souladu s legislativou, případně co ještě mohu podniknout. Děkuji.
 
Zdravím Vás, pokud někdo podá odpor po zákonné lhůtě k podání odporu, tak odpor bude pochopitelně odmítnut z důvodu jeho opožděnosti, a to i kdyby Vaše tvrzení v odporu byla pravdivá.
Dále uvádím, že pohledávky se běžně postupují, to je běžná praxe, jen je nutné o postoupení pohledávky rovněž vyrozumět i dlužníka, neboť on musí vědět kdo je jeho věřitel. Pokud bylo vše dodrženo, poté je exekuce dle mého názoru zcela oprávněná a Vám nezbývá nic jiného než exekuci uhradit.