Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.660.220

Exekuce na starobní důchod a insolvence, oddlužení, osobní bankrot

Odesláno: 
Otevřeno 948 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím o radu ohledně situace naší babičky.
2014 si vzala nebankovní úvěr od Home Credit na částku 30.000 Kč. Po nějaké době vše přestala splácet.
2015 byla na její důchod uvalena exekuce. Na vše jsme přišli až teď, nikomu nikdy nic neřekla. Exekuci splácí 2015-2017, částkou, aby po zaplacení bytu zůstalo životní minimum. Tzn. kolem 2.000 Kč. Podle exekuční kanceláře, kam jsme volali, je částka malá a úroky stále rostou. K dnešnímu dni se dluh vyšplhal ke 140.000 Kč.
Jaké jsou další možnosti? Jde vyhlásit osobní bankrot?
Podotýkám, že babičce je 77 let. Nechápu, jak je možné, že vůbec tak starý člověk dostane půjčku. Vůbec nějakou...
Nebo v případě její smrti? Dluh přechází na rodinné příslušníky?
Předem moc děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, bohužel nebankovní společnosti půjčí každému a starší lidé jsou vděčným cílem, neboť tyto společnosti vědí, že mají důchod. Máte několik možností, buď exekuci jako rodina doplatit, nebo podat návrh na zastavení exekuce dle ust, § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), což je zastavení exekuce pro nemajetnost povinného, kdy z průběhu exekuce je zřejmé, že nebudou vymoženy ani náklady exekuce jelikož příjem (důchod) Vaší babičky, tedy povinné je nízký a vzhledem k věku a zhoršenému zdravotnímu stavu (je nutné doložit lékařské zprávy) je zřejmé, že zde ke zlepšení situace povinné nedojde, spíše naopak, a to i s ohledem na dobré mravy navrhujete zastavení exekuce pro nemajetnost povinné. O oddlužení pochopitelně požádat lze, jenže jsou zde zákonné předpoklady, které musí dlužník splňovat, jedním, z nich je to, že má více věřitelů, tedy, že kromě společnosti Home Credit musí babička dlužit i někomu jinému. Jinak insolvenční návrh nepodávejte, a dále to, že dlužník je schopen ze svých příjmů uhradit alespoň 30% pohledávek svých nezajištěných věřitelů plus odměnu insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč. Jen dodávám, že babičce může pomoci i rodina, a to tak, že by někdo z rodiny s babičkou uzavřel darovací smlouvu, ve které by se zavázal, že bude babičce pravidelně přispívat určitou částku právě pro účely oddlužení. Tato smlouva musí opatřena úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran. Mějte na zřeteli, že oddlužení trvá 60 měsíců, což je dlouhá doba.
Pokud by babička zemřela, tak její dluhy pochopitelně přecházejí na její dědice. Pokud je však dědictví předluženo (dluhy jsou vyšší než majetek zůstavitele) dědicové mohou dědictví odmítnout a dědit prostě nebudou. Pokud by babička zemřela v průběhu oddlužení, insolvenční řízení by bylo zastaveno a dluhy by věřitelé museli přihlásit do dědictví.