Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.131.518

Dluhy před manželstvím a exekuce na plat, mzdu nového manžela, manželky

Odesláno: 
Otevřeno 690 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v únoru 2017 jsem se oženil, moje manželka má dluhy které ji vznikly před manželstvím, dluhy řádně splácí, Avšak nyní ji hrozí že by mohla přijít o zaměstnání, pokud by se tak stalo a tyto dluhy by přestala splácet a bude v exekuci, je možné že tato exekuce postihne i můj plat?
Pokud by chtěla vyhlásit insolvenci sama je to možné?
Bydlíme v mém domě na který mám hypotéku a koupil jsem ho před uzavřením manželství.
 
Zdravím Vás, ano exekuce Vaší ženy by mohla postihnout i Vaši mzdu, proto vždy dlužníkům radím, aby před sňatkem nejdříve splatili exekuce a uzavřeli sňatek až poté, kdy budou mít exekuce zastaveny. Zde by se bylo nutné bránit podáním návrhu na zastavení exekuce dle § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že dluhy manželky vznikly před uzavřením manželství, což je nutné doložit i úředně ověřenou kopií oddacího listu a proto nejsou součástí SJM a neměly by být vymáhány po Vaší osobě.
K druhé části dotazu uvádím, že Vaše manželka, přestože je vdaná, může podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení i sama za sebe a v tomto případě tento postup dokonce vřele doporučuji a schvaluji. Nicméně je nutné, aby Vaše žena měla příjmy z nichž by byla schopna uhradit, alespoň 30% pohledávek svých nezajištěných věřitelů + odměnu insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč, nebo někoho solventního a ochotného s jehož pomocí by si své příjmy navýšila formou darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu. Tato smlouva však musí být opatřena úředně ověřenými podpisy obou stran (dlužníka i dárce) a měla by být uzavírána vážně, neboť, pokud by tato smlouva nebyla plněna, Vaší ženě by mohlo hrozit i zrušení oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. Jen dodávám, že dárce by neměl být v insolvenci ani v exekuci.