Počet stránek ve webu: 40.454

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.435

Zaplacená exekuce - přijde vyrozumění o zastavení exekuce automaticky?

Odesláno: 
Otevřeno 2710 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Dostala jsem výzvu k úhradě exekuce, což zahrnuje peněžitý nárok oprávněného + záloha na odměnu exekutora + náklady exekuce paušálem. Tuhle pohledávku, platím v plný výši do 30 dnů. Nemám už žádný jiný závazky a jiný dluhy.
Jaké doklady si mám vzít od exekutora po zaplacení? Může po mě vyžadovat i jinou částku po provedení platby včas (např. odměna exekutora atd.)? Musí mít přijít domů vyrozumění o zastavení exekuce, nebo ne? V případě vyrozumění jaká je lhůta na doručení? Mohu si pak vzít po zaplacení někdy hypotéku? (Důvod exekuce byl zapomenutý nezaplacený účet za telefon.) Děkuji za odpověď. A přeji hezký den : )
 
Zdravím Vás, doklad o úhradě exekuce budete mít Vy, je jím například ústřižek složenky, potvrzení o platbě z bankomatu, výpis z účtu. Mám za to, že pokud danou částku skutečně uhradíte do 30 dnů ode dne doručení výzvy k dobrovolnému splnění povinnosti, exekutor by již po Vás neměl chtít žádné další peníze a exekuce by měla být cca do měsíce až 6 týdnů soudním exekutorem z důvodu úhrady dlužné částky zastavena. Přičemž tato doby počíná plynout od doby, kdy by byly peníze připsány na účet exekutora nebo od uplynutí 30 denní lhůty k plnění dle výzvy k dobrovolnému splnění povinnosti. Jen dodávám, že by Vám jako povinné mělo přijít usnesení o zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Jen vězte, že definitivní zastavení exekuce je po nabytí právní moci usnesení o zastavení exekuce, což je dalších cca 30 dní od vydání usnesení o zastavení exekuce soudním exekutorem. Jediné jak lze celou věci urychlit je to, že si budete řádně a včas přebírat poštu, aby Vám písemnosti od exekutora byly řádně doručovány a nikoli na tzv. fikci doručení, tedy po úložní době.