Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.064.952

Dočasné pozastavení exekuce na žádost dlužníka - lze o to požádat?

Odesláno: 
Otevřeno 1112 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám čtyři po sobě jdoucí exekuce, z toho jedna je přednostní, ve spisech (čtyři roky starém) ze soudu vychází, že by celková částka měla být cca 90.000 Kč. Mám zájem vše splatit, ale jde o to, že pokud nastoupím do práce, exekutor se dozví že pracuji a zašle exekuční příkaz ke srážkám ze mzdy, okamžitě se dostanu na ulici, protože nebudu mít možnost platit nájemné a další potřebné věci, dle kalkulačky mi vyšlo, že by mi zbyla nezabavitelná částka ve výši cca 8000 Kč což mi skoro nepokryje náklady ani na bydlení. Ideální situace by byla, kdybych měl minimálně 3 měsíce čas si něco našetřit a "začlenit", poté již nebude problém více splácet, (navíc bych měl možnost i brigády navíc již po měsíci v práci). Je nějaká zákonná možnost o pozastavení exekucí třeba na čtvrt roku? Jak probíhá exekuce (jak postupují exekutoři), když jako v mém případě jich je více a z toho jedna přednostní, nebudou probíhat současně? Vím, že nárok na sloučení exekucí nemám, jelikož se jedná o 4 různé exekutory a odlišné věřitele, ale neexistuje jiný zákonný nástroj pro zjednodušení mé situace? Co byste poradil, kdyby se jednalo o vašeho blízkého?
O kolik mohl narůst dluh za 4 roky, pokud před 4 lety byl dluh 90 000 Kč?
Nechci si volat na exekutorský úřad a zjišťovat, jelikož předpokládám, že by zahájili zjišťování mé situace (co vše se dozvím z výpisu na czech pointu? ), Momentálně mi hraje lehce do karet, že neví že bych měl po delší době práci a možná se to dozví později, jde mi jen o to se dostat do normálního režimu, abych mohl bydlet, pracovat a splatit své závazky, Jelikož i hloupých 90 000 Kč člověka úplně paralyzuje, resp. ta exekuce nikoli ta částka.
Momentálně jsem "dostal šanci", kdy jsem si mohl dovolit zaplatit levné bydlení na dva měsíce z pomalu vydělaných a našetřených peněz, slíbenou práci, ale mám obavy, pokud by mi bylo strháváno do těch dvou, tří měsíců, tak nejen že já se dostanu na ulici, ale ani exekutoři nic moc nevymohou, navíc tam již pravděpodobně zůstanu a zemřu, takže dluh se promlčí (jestli to jde) a nic nedostanou.
Poslední dotaz, který je mimo téma, pokud se někdo dovolává na Nejvyšší soud, co musí splňovat, pokud žádá o bezplatného advokáta kterého před nejvyšší soud potřebuje.
Mockrát děkuji za odpovědi.
 
Zdravím Vás, jak občanský soudní řád, tak i exekuční řád upravují odklad exekuce. Proto, aby byl povolen je však nutné splňovat určité podmínky uvedené v ust. § 266 odst. 1 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), a těmi je to, že se povinný bez své viny přechodně ocitl v takovém postavení, že by neprodlená exekuce mohla mít pro něho nebo členy jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by odkladem exekuce nebyl vážně poškozen. Takže je zde nutné přechodnost situace a dále i to, že by oprávněný odkladem exekuce nebyl vážně poškozen. O odklad exekuce se žádají jednotliví exekutoři, kteří exekuce vedou, a to dle ust. § 54 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.). Pokud však máte přednostní exekuci, a to zejména na výživné, mám za to, že by oprávněný byl odkladem exekuce i na několik měsíců vážně poškozen, ale zkusit to můžete, neboť nemáte co ztratit. Jen dodávám, že o odklad exekuce je možné požádat o 1 - 6 měsíců, dle tíživosti Vašeho postavení a řešení Vaší situace, navíc byste měl Vaše tvrzení uvedená v návrhu na odklad exekuce rovněž doložit. U exekučních věcí je přípustné pouze odvolání, jakožto řádný opravný prostředek, dovolání je mimořádný opravný prostředek a pro jeho podání musí být splněny zákonné důvody pro jeho podání. Proto bych zatím dovolání neřešila a řešila bych věci postupně. Dovolání byste si musel sepsat sám, i když chybně v jeho rámci byste si musel požádat o ustanovení bezplatného advokáta, Nejvyšší soud by Vám zaslal stejný formulář jaký se vyplňuje k žádosti o osvobození od soudních poplatků a poté by Vaši situaci posoudil a bezplatného advokáta by Vám buď přidělil nebo ne. Nikdy nelze předjímat jak by soud v této věci (ustanovení bezplatného advokáta pro účely zastupování ve věci dovolání) rozhodl.