Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.495.199

Dvakrát přihlášený dluh do insolvence věřitelem - jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 701 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
jsem v insolvenčním řízení a jeden z věřitelů přihlásil dvě pohledávky. Součástí té druhé je i část dluhu který je obsažen již v té první. První pohledávka je na základě uznání dluhu a druhá jako zaplacené ručitelské splátky bance kde jejich část byla právě již zahrnuta v uznání dluhu. Jediný důkaz který mám je příloha s výpisem dlužných peněz od věřitele k uznání dluhu ale která nebyla zaznamenána jako oficiální (příloha) na listině uznání dluhu-tam je pouze částka. Je vůbec nějaká šance se bránit u soudu?
 
Zdravím Vás, tuto skutečnost i s Vámi uváděnou listinou sdělte a doložte insolvenčnímu správci. U přezkumného jednání má insolvenční správce, ale i Vy jako dlužník právo popřít věřitelem neoprávněně přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení, což by byl právě Vámi zmiňovaný případ. Vždy je však nutné uvést z jakého důvodu danou pohledávku nebo její část popíráte, tedy zda popíráte výši či pravost pohledávky, nebo výši i pravost pohledávky a v jakém rozsahu tak činíte. Věřte, že insolvenční správce Vás před konáním přezkumného jednání o všem řádně poučí, případně jej kontaktujte nebo jej rovněž navštivte osobně v úředních hodinách v jeho kanceláři.
 
Dobrý den, tu částku o kterou se jedná jsem u insolvenčního soudu popřel, ale věřitel na mne okamžitě podal žalobu proto by mne zajímalo jestli u dalšího jednání soudu to co mám má vůbec nějakou reálnou šanci. Počítám s tím, že věřitel tu listinu kde ta částka je poznamenaná popře když nebyla vedena jako příloha uznání dluhu. Insolvenční správce mi v tomto sporu vůbec nepomáhá a nechal si zaslat pouze podklady k přihlášeným pohledávkám kde samozřejmě listina s výpisem částek k uznání dluhu nebyla a tím to bere jako vyřízené.
 
Zdravím Vás, jelikož jste žalován pouze Vy, tak jen Vy jste účastníkem řízení a insolvenční správce Vám tedy v tomto sporu nemusí pomáhat, neboť on není účastníkem řízení. Na Vás nyní bude, abyste svá tvrzení v rámci procesní obrany i doložil. pokud tedy máte listinu, která prokazuje Vaše tvrzení, tak je nutné tuto listinu přiložit jako důkaz k Vašemu vyjádření k žalobě. Další vývoj v této věci je již na Vás jakož na účastnících řízení a toto nelze dopředu předjímat, zvláště, pokud nemám možnost se s konkrétními listinami seznámit. Takže beznadějné to není.