Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.063.441

Exekuce na kauci nájmu, jistotu nájmu pronajímatele

Odesláno: 
Otevřeno 1046 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v únoru 2017 jsme obdrželi exekuční příkaz o provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky než z účtu u peněžního ústavu, na kterou má povinný právo - nárok vůči dlužníkovi - pronajímateli, a to na základě zaplacené kauce nebo které z tohoto právního důvodu v budoucnu vzniknou. Pronajímateli je zakázáno, aby naši pohledávku (tj. kauci) nám vyplatil, provedl na ni započtení nebo s ní jinak nakládal. Po doručení tohoto exekučního příkazu a po doručení vyrozumění o právní moci je dlužník (tedy pronajímatel) povinného vyplatit zadržené částky na účet soudního exekutora. Co z toho pro nás plyne?
Soudnímu exekutorovi pravidelně měsíčně platíme dohodnuté splátky.
Může být toto důvodem pro zrušení nájemní smlouvy? platíme řádně, nikdy jsme nebyli v prodlení.
Dále po nás chce exeutor vyjádření, abychom sdělili, zda jsme pohledávku (kauci) nabyli jako substituční jmění, zda s ní můžeme nakládat aj. (Kauce byla složena při podpisu smlouvy) Nevíme jak tomu rozumět a co odpovědět?
Děkujeme
 
Zdravím Vás, pro Vás z toho plyne to, že Vaše kauce byla převedena na účet exekutora a že tato částka bude použita na úhradu exekučně vymáhané pohledávky. Dotaz ohledně substitučního jmění znamená, to, že se Vás exekutor ptá na to, zda jste před exekucí či před vznikem exekučně vymáhaného dluhu neuzavřeli dohodu o zúžení SJM, a pokud ano, máte to sdělit exekutorovi a tuto dohodu Vám doporučuji přiložit, a to v úředně ověřené kopii. Nájemní smlouvu s Vaším pronajímatelem jsem nečetla, takže Vám nemohu říci, zda je úhrada kauce na exekuci důvodem pro zrušení nájemní smlouvy, to záleží na znění každé konkrétní smlouvy.