Počet stránek ve webu: 43.086


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.351.616

Rozdíl zastavení a přerušení exekuce věřitelem

Odesláno: 
Otevřeno 1070 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2011 jsem koupila rodinný dům RD a na základě doplacení jeho části byl s oprávněnou sepsán Exekutorský zápis.
12/2011 jsem k rukám oprávněné splatila celou částku. Oprávněná podala návrh na přerušení (nikoliv zastavení exekučního titulu) a tím, mne vlastně snad nechtěně dostala po 6 letech do dražby, kdy si exekutor nevyžádal ani po mne ani po ní zda je plněno dle zápisu (resp. bylo plněno). Přičemž mu hned současně se zápisem byla ode mne uhrazena částka 20.000 Kč jako jistina (z této odeslal 12 000 Kč na účet oprávněné a zbytek si strhl za své služby). Po vydání Dražební vyhlášky oprávněná ihned napsala Návrh na zastavení ex. s titulu oprávněné pro zaplacenou pohledávku a to zcela. Jak dlouho bude exekutor řešit toto zastavení? Existují nějaké lhůty? Byla jsem nahlédnout do exekučního spisu v roce 2011 byl zápis sepsán u jiného exekutora a v roce 2013 byl jmenován exekutor současný a dopis resp. návrh z roku 2011 o přerušení ve spise není. Je možné, že by exekutor neměl spis kompletní? A kam se mohu dovolat stížnosti v případě, že by tomu tak skutečně bylo? Paní zaměstnankyně na EÚ mi výslovně sdělila, že jsem měla plnit EÚ ne k rukám oprávněné, že tímto mým počinem, jsem EÚ zcela obešla. Je to snad trestný čin plnit k rukám oprávněné? Navíc když to bylo sepsáno dohodou?
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, pokud je někdo v exekuci měl by skutečně plnit příslušnému exekutorskému úřadu, který pohledávku vymáhá, a to proto, aby měl jistotu, že skutečně uhradil vše, tedy nejen dluh oprávněnému, ale rovněž i náklady a odměnu exekutora, které rovněž nejsou zanedbatelné. Jen nevím, kdy byl podán návrh na zastavení exekuce, a pokud ano, mělo by o něm být rozhodnuto, ať už formou zastavení exekuce nebo zamítnutím návrhu. Exekutor by měl rozhodnout do 30 dní ode dne, kdy mu je tento návrh doručen, a pokud nerozhodne sám, je povinen návrh na zastavení exekuce postoupit exekučnímu soudu, který o tomto návrhu rozhodne sám. Jelikož by rozhodoval soud, tak ten již není vázán lhůtami a má rozhodnout věc bez průtahů. Jen dodávám, že nejsou-li zcela uhrazeny náklady exekuce a odměna exekutora, tak exekuce zastavena nebude a bude v ní pokračováno, dokud nebudou tyto náklady uhrazeny.