Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.763.886

Insolvence a ručitel dluhu - ručitel po podání odporu nemusí dluh splácet?

Odesláno: 
Otevřeno 1407 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
proběhlá insolvence, která nabyla právní moci 05/2016. Měla jsem tam přihlášený překlenovací úvěr od Raifaisen spořitelny a měla jsem na ní dva ručitele, řádně byla přihlášená do insolvenčního řízení a správce tam zasílal každý měsíc úhradu. Bohužel ručitelé se do insolvence nepřihlásili. Po dobu 5 let v průběhu insolvence ručitelé nic neplatili na tento úvěr a ani jim nebyly prováděny srážky ze mzdy.
08/2016 jim přišel platební rozkaz ve výši 61.000 Kč, kde mají započteny i úroky. Když jsem přihlašovala tento úvěr do insolvence, zbytková částka činila necelých 43 000 Kč.
V usnesení vydaném soudem v Liberci se píše, že se osvobození vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu jak to tedy je? Mají prosím Vás právo a nárok požadovat tuhle částku po ručitelích?
Ručitelé podali odpor proti platebnímu rozkazu a úroky rostou dál, máme raději částku uhradit?
Děkuji Vám za radu a vstřícnost a jsem s pozdravem
 
Zdravím Vás, mám za to, že osvobození je ve prospěch dlužníka, a to právě ve vztahu k nepřihlášeným ručitelům, kteří by mohli sami po dlužníku vymáhat to co za něj plnili. Proto mám za to, že ručitelé budou muset nějakou částku určitě uhradit. Dle mého názoru by měli hradit úvěr minus splátky úvěru dlužníkem. Je jasné, že ručitelům dlužná čáskta naroste i o úroky, neboť po dobu plnění oddlužení se úroky nepřičítají, ale ručitelé v insolvenci nebyli a po těch může věřitel požadovat částku i s úroky. Jedná se o můj právní názor, ale mám za to, že je správný.