Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.070.082

Exekuce účtu a doplacení exekuce - za jak dlouho odlbokuje účet exekutor?

Odesláno: 
Otevřeno 656 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
06/2016 byl účet mého přítele zablokován. 01/2017 by dluh měl být uhrazen včetně všech poplatků. Peníze tam měly být odeslány přímo na jeho účet.
Jak dlouho trvá než se k penězům exekutor dostane, začne tento případ řešit a jak dlouho trvá než se účet odblokuje? Popř co to může urychlit?
Předem dekuji za odpověď
 
Zdravím Vás, bankovní převod peněz je rychlý, ten je řádu max. 2-3 dnů, takže exekutor by se měl k penězům dostat brzy. Následně však bude nutné provést kontrolu, zda je skutečně uhrazena celá vymáháná pohledávka, včetně příslušenství a nákladů exekuce. I tato věc je rychlá a následně by mělo být rozhodnuto o zastavení exekuce, a až toto rozhodnutí nabyde právní moci bude zasláno bance, která účet odblokuje. Nabytí právní moci trvá minimálně 15 dní ode dne doručení usnesení o zastavení exekuce někdy i měsíc. Tuto dobu je možné urychlit tak, že si povinný bude řádně přebírat poštu a nebude se mu muset doručovat tzv. fikcí doručení. Pokud by se nic ani po 6 týdnech od úhrady nedělo, bylo by nutné podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Zde je nutné argumentovat úhradou vymáhané pohledávky a úhradu této pohledávky je však rovněž nutné i doložit kopií listiny o úhradě této pohledávky. Případně je možné tento návrh podat ihned po úhradě pohledávky, čímž exekutora přinutíte, aby se věcí zabýval. Popřípadě by nebylo od věci požádat exekutora o vyčíslení celkové vymáhané částky ke dni podání žádostí s tím, že je-li vymáháná částka uhrazena rovněž požádat o zastavení exekuce. JInými způsoby to urychlit nelze.