Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.994.121

Zaplacení dluhu dlužníkem věřiteli při započaté exekuci - lze to?

Odesláno: 
Otevřeno 699 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Manžel dnes (24.01.2017) obdržel v zaměstnání exekuční příkaz srážkami ze mzdy. Oprávněný je Kooperativa pojišťovna a. s. , pohledávka je z 2.10.2007 ve výši 959 Kč plus veškeré náklady exekuce, takže celková částka činí 16.968 Kč. Do dnešní doby manžel nevěděl, že má uhradit pojišťovně tuto částku a nebyl informován, že bude vydán exekuční příkaz.
Chtěla jsem se zeptat, jestli je ještě šance částku pojišťovně uhradit aniž by došlo k samotné exekuci?
Manželovi nepřišel ani žádný dopis od okresního soudu domů, pouze do zaměstnání.
Děkuji Vám za odpověď.
 
Zdravím Vás, pokud byl zaměstnavateli manžela doručen exekuční příkaz k provádění srážkami ze mzdy tak exekuce již probíhá. Pokud chcete snížit náklady exekuce je dobré tuto dlužnou částku uhradit co nejdříve. Pokud se však Váš manžel chce bránit a je si stoprocentně jist, že mu exekuční příkaz skutečně nebyl doručen, tedy, že nezměnil adresu trvalého pobytu a pokud ano, změnu adresy věřiteli oznámil, poštu si řádně přebírá. Je možné podat v souladu s ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) k soudnímu exekutorovi návrhu na zastavení exekuce, v němž je nutné argumentovat tak, že povinnému nebyl řádně doručen exekuční titul (rozhodnutí, které manželovi coby povinnému uložilo, aby oprávněnému dlužnou částku uhradil). S ohledem na výše uvedenou skutečnost tedy exekuční titul nemohl nabýt právní moci ani vykonatelnosti a jedná se tedy o nezpůsobilý exekuční titul, na jehož základě nelze nařídit exekuce a exekuce by tedy měla být v souladu s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudnío řádu zastavena.