Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.644.772

Smrt manžela a manželka v insolvenci - dědění dluhů po zemřelém, zesnulém

Odesláno: 
Otevřeno 2636 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
2014 zemřel manžel, v té době probíhala z mé strany insolvence, která byla rozhodnutím Krajského soudu v Praze ukončena osvobozením od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v květnu 2016.
23. ledna 2017 proběhlo dědické řízení, kde jsem jedinou dědičkou a do dědictví byla zahrnuty dluhy, které byly součástí insolvence - vlastně manželova polovina. Domnívala jsem se, že ukončením insolvence je vše vyřízeno.
Prosím o radu, jak mám dále postupovat.
 
Zdravím Vás, pokud v průběhu insolvenčního řízení zemře jeden z manželů, insolvenční řízení se vůči němu zastaví a v insolvečním řízení se pokračuje pouze s pozůstalým manželem. Soudy dále pozůstalého manžela vyzývají i ke sdělení, které dluhy jsou výlučně jeho a které pozůstalého manžela a dále chtějí vidět i usnesení o dědictví, pokud bylo vydáno. Jelikož Váš muž zemřel, bylo řízení vůči němu zastaveno a on ani nemohl být osvobozen od placení dluhů, neboť v důsledku úmrtí nesplnil zákonné podmínky splnění oddlužení a jeho dluhy i majetek přešli do dědictví. Tím, že jste dluhy přijala jste ohledně těchto dluhů, na které se však osvobození nevztahuje vstoupila do právního postavení zesnulého manžela.
Jelikož Váš manžel nebyl od placení dluhů osvobozen a Vy jste dědictví přijala, mám za to, že bude nutné tyto dluhy uhradit, ale s tím, že si věřitelé budou muset odečíst plnění, které od manžela či Vás obdrželi v průběhu insolvenčního řízení. Toto je můj právní názor, je však možné, že někdo jiný může mít názor odlišný. Zde by nebylo od věci vzít s sebou veškeré listiny o průběhu insolvenčního řízení a listiny ohledně dědictví a poradit se v této věci s advokátem, abyste věděla jak v této věci postupovat. Obecně však platí, že přijetím dědictví dědic vstupuje do postavení zůstavitele, a pokud zůstavitel nebyl soudem osvobozen od placení pohledávek, tak dědic by dle mého názoru měl tyto pohledávky po započtení plnění, které věřitel od zůstavitele či jeho manžela v rámci oddlužení obdržel uhradit. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz a http://www.cak.cz.
 
Host 4106 - dodatečný dotaz - nejprve děkuji za odpověď, jen chci uvést, že insolvence se týkala pouze mě, půjčky byly pouze na mé jméno. Také rozhodnutí o osvobození pohledávek bylo jenom na mé jméno. V tomto rozhodnutí je též uvedeno: osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měli vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu. U žádné půjček manžel nebyl uveden jako ručitel. Děkuji za odpověď i za odkaz na stránky, kam se případně obrátím o radu.
 
Zdravím Vás, o to je tedy situace jednodušší. Vy jste od placení pohledávek osvobozena, a pokud jsou do dědictví, které jste zdědila zahrnuty i dluhy, které byly uspokojeny v rámci insolvence, tak zde by mělo stačit ukázat či přiložit úředně ověřenou kopii rozhodnutí o osvobození od placení pohledávek a vše by mělo být v pořádku. Pokud by se však jednalo o výlučné dluhy manžela, které jste v rámci dědictví přijala, tak na ty se osvobození od placení pohledávek nevztahuje a ty budete tedy muset skutečně uhradit.