Počet stránek ve webu: 43.086


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.346.605

Exekuce na sourozence - hrozí zabavení majetku i ostatním sourozencům?

Odesláno: 
Otevřeno 1343 x
1 odpověď
 
Můj bratr (23 let) je gambler od 17 let.
11/2016 jsme zažádali o zrušení trvalého bydliště s tím, že ho bude mít na úřadě a také u nás nebydlí. V bance dluží 400 000 Kč, které splácí.
12/2016 pár dní po Vánocích se přiznal, že si půjčil 120 000 Kč (30 000 Kč kontokorent, zbytek u soukromých investorů). Datum splatnosti je 15. ledna 2017.
Co se stane, když dluh nesplatí? Hrozí exekuce? Odmítáme mu nadále pomáhat, ale zároveň se bojíme, že nám exekutoři zabaví majetek, i když u nás bratr nebydlí a nemá u nás žádné věci. Existuje nějaké východisko?
Předem děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, ano exekuce by hrozila, kdyby dluh nebyl splacen včas, ale od pohledávky k exekuci je to ještě dosti dlouho. Pokud chce někdo na někoho nařídit exekuci, musí nejdříve zahájit proces soudního vymáhání pohledávky, případně podat žalobu o rozhodce, pokud byla ve smlouvě rozhodčí doložka. Následně musí vyčkat rozhodnutí, které Vašemu bratrovi uloží, aby věřiteli pohledávku uhradil (exekuční titul). Pokud by Váš bratr tuto pohledávku ve lhůtě určené v exekučním titulu neuhradil, tak až poté se může věřitel domáhat, aby byla na majetek Vašeho bratra uvalena exekuce. Bez toho všeho nelze proti nikomu nařídit ani provést exekuci. Mám za to, že až k tomu dojde, poté se můžete bát.
Navíc i kdyby byla exekuce na majetek Vašeho bratra nařízena, tak i kdyby k Vám exekutor přijel, tak mu ukážete rozhodnutí o zrušení trvaléhho pobytu a řeknete mu, kde se bratr zdržuje, popřípadě mu sdělíte, že to nevíte, tak je problém vyřešen, neboť exekutor Vám nesmí nic zabavit, neboť exekuce má postihovat výlučně majetek povinného a nikoli jeho rodinných příslušníků. Spíše bych čekala, že by po Vás exekutor chtěl peníze, které mu však dávat nemusíte. Pokud by přesto došlo k zabavení majetku, bylo by nutné podat, a to do 30 dní ode dne, kdy byste se o zabavení majetku dozvěděli dle ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 99/1963 Sb.) návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu, a současně i listinami doložit Vaše vlastnické právo k zabaveným věcem, (smlouvy, faktury, dodací a záruční listy - jejich úředně ověřené kopie). Pokud by exekutor tomuto návrhu nevyhověl, bylo by nutné se o zabavené věci s exekutorem soudit, tedy podat v souladu s ust. § 267 občanského soudního řádu, do 30 dní ode dne doručení zamítavého rozhodnutí soudního exekutora tzv. vylučovací žalobu. Dodávám, že výše zmíněné 30 denní lhůty jsou závazné a jejich zmeškání nelze prominout. Jen uvádím, že v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), jsou upraveny věci, které nelze zabavit ani povinnému. Pokud by se tak stalo, je to důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu. Mám však za to, že Vaše obavy jsou zbytečné, ala dala jsem Vám návod jak postupovat,