Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.493.686

Insolvence, oddlužení mimo ČR v jiné zemi EU

Odesláno: 
Otevřeno 1082 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
01/2016 jsem přijala dědictví po matce. Byly v něm nějaké peníze, ze kterých se uhradil pohřeb atd. , ale bohužel i dluhy. Na dluhy už peníze nezbyly.
Věřitelé se teď začínají hlásit a vyhrožují exekuci. Já žiji patnáct let v zahraničí a do ČR se už nikdy nevrátím, ani tam nejezdím.
V ČR majetek vůbec žádný nemám a v zemi pobytu taky ne. Dokonce ani rok nemám vůbec žádný příjem a letos (2017) (2017) se to asi nezmění.
Partnera nemám a nemovitostí žádné taky. Rozhodla jsem se proto vyhlásit bankrot v zemi pobytu (Evropská Unie) a zahrnout dluhy i z ČR. Co ještě více mám udělat? A co mohou věřitele v ČR udělat mne?
Prý mám ještě nějakou adresu trvalého pobytu v ČR, ale to byl byt ve státním paneláků, co se stejně odevzdal.
Děkuji pěkně za pomoc
 
Zdravím Vás, tím, že jste přijala dědictví přijala jste nejen majetek, ale i dluhy zůstavitele (Vaší zesnulé matky), které byste měla uhradit. Proto na Vás mohou věřitelé, pokud budou mít exekuční titul, který by Vám měl být doručen podat návrh na nařízení exekuce.
U Vás je však situace složitější, neboť se dlouhodobě zdržujete v zahraničí a do ČR se vracet nechcete, proto mám za to, že šance věřitelů, že by proti Vám své pohledávky exekučně vymohli je velmi malá, jelikož Vy na území ČR nemáte žádný majetek, a na účet či majetek v zahraničí exekutoři bez právní pomoci státu pobytu a bez úředního překladu listin do oficiálního jazyka státu pobytu nemohou. Zde by bylo nutné se spíše spoléhat na Vaši poctivost, kdy byste Vy sama chtěla svým závazkům dostát a uhradit je. Pokud jste na sebe podala osobní bankrot ve státě pobytu, jehož právní úpravu neznám, učinila jste co jste mohla, abyste svým závazkům dostála a dále bych to již neřešila, neboť jste problém vyřešila právě osobním bankrotem.