Počet stránek ve webu: 43.147


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.519.122

Exekuce kvůli nezaslání rozsudku právníkem klientovi - jak vymáhat škodu od právníka? (náklady exekučního řízení)

Odesláno: 
Otevřeno 1090 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
byl vydán rozsudek, který proti kterému jsme podali odvoláni a tedy byl další odvolací soud, který tedy celou věc znova prošel, ale tedy krom snížení alimentů o proti soudu prvního stupně, vše jinak nechal v původním rozhodnutí. Když jsem to projednával se svým právníkem, tak mi bylo řečeno, že to nabije právní moci, až tehdy co mi rozsudek bude doručený, že budu muset hradit alimenty ve výši, jaké určil soud včetně zpětných alimentů. Což tedy jsem očekával, ale nic se nestalo a již doposud mi nic doručeno nebylo. Takže jsem žil v domnění, že tedy asi podal nějaké do odvolaní a zažádal o případné splácení zpětných alimentů. Pochopitelně, když mi před měsícem došla exekuce na plat a tedy i vzápětí do druhého dne zablokováni běžného účtu pochopil, že se na všechno vykašlal. Když jsem ho tedy kontaktoval, tak mi bylo řečeno, že mi rozsudek zaslal emailem, ale Já tedy nic neobdržel. Když jsem se ho, tedy zeptal, co mám tedy udělat. Tak mi bylo řečeno, ať vše uhradím, že do tři dnů bude exekuce zrušena. Takže ihned po oznámení jsem vše zaplatil, jelikož jsem nikdy žádné pohledávky neměl, abych vše napravil. No, ale po uhrazení a odesláni na exe úřad, dle doporučení právníka se stale nic nedělo. A tak jsem ho zpětně kontaktoval, již několikrát za sebou, kde mi bylo ním řečeno, že to ještě necháme a tedy případně se do toho vloží. To mi tvrdil cca 3. týdny a furt se nic nedělo z jeho strany. Když mi to tedy nedalo a znova jsme mu. Tak mi to zvedl a dosti asertivně mi sdělil, že ať se nezlobím, ale že toho má moc a že ať si seženu jiného právníka, co bude blíže a tedy bude mít na to čas.
Podotýkám, že před zahájením zastupování jsem mu jeho náklady předem zaplatil a teď toto. A ještě díky tomu, že on mne neinformoval o tom, že rozsudek byl vydán a tedy mi řádně doručen, taky neučinil. Až tedy teď po vydání exekuce mi ho milostivě poslal na email. Což je hezké, ale přeci jenom dosti pozdě.
Takže díky neschopnosti právníka jsem se zbytečné dostal do nepříjemností a problémů.
Mohu Vás poprosit o radu a postup, jak se bránit, jelikož pochopitelně i když jsem vše řádně ihned uhradil a poslal doporučeně i na vědomí exekutorovi (včetně potvrzeni o úhradě dlužné castky
 
Zdravím Vás, píši to nerada, ale o stížnosti na postup advokáta u České advokátní komory neuvažujete. Víte neznám podrobnosti, ale z toho co uvádíte mi přijde, že Vás advokát poškodil. Rozsudky se lidem co jsou právně zastoupeni nedoručují účastníkům řízení, ale jen jejich právníkům (advokátům do datových schránek). Pokud s Vámi advokát nekomunikuje, zkuste se na něj obrátit písemně a pohrozit mu stížností na ČAK, mám za to, že se jeho přístup k Vám změní (tedy, že bude ochotnější danou věc s Vámi řešit). Je však otázkou, zda tomuto právnímu zástupci důvěřujete či nikoli (důvěra je velice důležitá ve vztahu advokát - klient). Pokud by se prokázalo pochybení advokáta, musel by Vám způsobenou škodu nahradit. Jen dodávám, že advokát je pro tyto případy pojištěn, a to povinně ze zákona.
Ohledně uhrazené exekuce (dlužné a běžné výživné, včetně nákladů exekutora), Vám doporučuji podat k exekutorovi, a to v souladu s ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) návrh na zastavení exekuce, a to z důvodu úhrady dlužné částky, a to včetně nákladů exekuce. O úhradě je však nutné přiložit doklad či jeho úředně ověřenou kopii. Jelikož se však jedná o pohledávku výživného je možné, že exekutor ještě několik měsíců počká na to jak budete hradit běžné výživné, což může učinit. Výživné je přece jenom přednostní pohledávka. Jen dodávám, že zde je nutné hradit běžné výživné + 500, - Kč na odměnu exekutora, aby bylo skutečně vše uhrazeno, neboť exekutor má právo na odměnu za každý úkon v rámci exekuce. Proto by nebylo od věci před podáním návrhu na zastavení exekuce kontaktovat exekutora se žádostí o vyčíslení celkové vymáhané částky a nákladů exekuce.