Počet stránek ve webu: 43.147


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.510.246

Snížení splátky insolvece dlužníkem - hrozí zrušení insolvence, oddlužení, osobního bankrotu?

Odesláno: 
Otevřeno 1070 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
10/2016 mi byla schválena insolvence, splítky se strhávají z platu. Vychází že splatím 35 %. Ale při práci ještě podnikám je to dost nepravidelný příjem. Soud ale schvalil že při splatce ještě mám z podnikáni posilat měsičně 4800 Kč insolvenčnímu spravci. Někdy mám jen 3000 Kč jindy nic a někdy třeba 2000 Kč. Ted ale hrozí že o přijem z podnikání přijdu uplně - nejsou zakázky.
Může mi soud zrušit insolvenci když měsíčně řádně splácim přijmem ze zaměstnaní?
Děkuji za radu není my schopná poradit ani insolvenční správkyně
 
Zdravím Vás, zde velmi záleží i na tom, jaká je či bude očekávaná míra uspokojení Vašich nezajištěných věřitelů, pokud by tato byla delší dobu pod zákonnou hranicí 30% s vysokou mírou pravděpodobnosti byste byl soudem vyzván k navýšení svých příjmů formou darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu s úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran, kterou dojde k navýšení Vašich příjmů, tak, že bude možné nahradit Váš příjem z podnikání, a to alespoň částečně. Pokud byste si příjmy nenavýšil, bylo by možné uvažovat i o zrušení oddlužení v důsledku nízkých příjmů dlužníka, resp. z důvodu nemožnosti splnit zákonné podmínky oddlužení dle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona (zákon 182/2006 Sb.). S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vám doporučuji s ohledem na výpadek příjmů z podnikání navýšení Vašich příjmů právě formou výše zmíněné darovací smlouvy či smlouvy o důchodu, s dárcem či poskytovatelem důchodu, který Vám bude pravidelně po zbývající dobu poskytovat určitý finanční obnos, který bude celý použit na plnění splátkového kalendáře. Jen dodávám, že dárce by měl být solventní, to jest, že by měl být schopen Vám poskytovat dar, k němuž se zavázal a sám by neměl být ani v exekuci ani v insolvenci. Popřípadě je možné si své příjmy navýšit i více darovacími smlouvami s více dárci, kteří Vám budou darovat potřebnou částku, abyste splnil zákonné podmínky pro povolení oddlužení. Pro úplnost uvádím, že byste neměl mít dluh na odměně insolvenčního správce ani dluhy po úpadku.