Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.644.845

Zneužití pravomoci veřejného činitele - definice, vysvětlení, příklad

Odesláno: 
Otevřeno 2008 x
1 odpověď
 
Ráda bych se zeptala na výklad právního pojmu zneužití pravomoci veřejného činitele.
2001 došlo k exekuci jiného než povinného, spravedlivého procesu jsem se domáhala 15 let, kdy Městský soud v Praze vydal rozhodnutí, kterým potvrdil návrh, a to že odcizené a prodané věci jsou povinni zaplatit a že podvodem obsazený a vyměněný byt jsou povinni vyklidit.
Přitom ve věci 3x rozhodoval nejvyšší soud a zrušil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8 a Městského soudu v Praze; rozhodl o tom, ze u služebního bytu ze zákona nemůže vzniknout užívací právo, že nájemní smlouva k právně a fakticky obsazenému bytu je absolutně neplatná, že užívací právo nelze z důvodu délky řízení vydržet, a že byt užívají bez právního důvodu, neboť jim zůstalo užívací právo k jejich bytu v Praze 7, Osadni 39 (sp. zn. 26cdo460-2014).
Mezitím ovšem spáchali několik dalších podvodů, např. se pokusili podvodně nabýt byt koupí od družstva jako oprávnění uživatelé, neboť došlo k privatizaci, nyní tedy ještě dořešujeme zda-li je kupní smlouva absolutně či realtivně neplatná a lze ji narovnat předkupním právem-tedy že bych od nich byt odkoupila.
Přestože jsem podala několik trestních oznámení, návrhů na kárné řízení na ministerstvo, návrhů na předběžné opatření, nikdo trestně ani jinak stíhan nebyl.
Ráda bych se proto dověděla, jak je kvalifikovan trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele, pokud se ani netýká nedodržení zákonů v soudním rozhodnutí, a zda-li zákony pro Slováky u nás neplatějí
Iva Kvasnicova z Prahy 8
 
Váš dotaz se netýká výkonu exekuce. Dotaz prosím uložte do formuláře na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dotaz/ . Dotazy přijímáme každý lichý týden v pondělí po 10. hodině.
Máte také možnost zeptat se právničky v online chatu. Ten je k dispozici každý sudý týden v sobotu mezi 9-11. hodinou na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/chat.html .Zdravím Vás, Váš dotaz se týká spíše trestního práva, respektive výkladu pojmu zneužití pravomoci věřejného činitele. Proto se s tímto dotazem obraťte ne kolegyni, která zde má na starosti agendu trestního práva. Mojí agendou zde jsou exekuce a případně částečně insolvence, nikoli trestní právo.